Спечелете iPad 10 и 5 броя Oral-B iO4 Black от dm

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

@yankovamihaela
@dimipehlivanska
@moshevjordan
@nasiii1974
@tsvetelina_matova
@wandering_stela

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Oral-B от магазини dm за 19,99 лв. и коментар в инстаграм.

Пълни правила:

Усмивката е най-красивият подарък! 

Подари ослепителна усмивка на себе си или любим човек и можеш да спечелиш награди с Oral-B и dm.

Как да се включиш в играта?

🌟 Купи продукти Oral-B от dm за мин. 19.99лв с ДДС
🌟 Напиши номера на касовата бележка в коментар под поста

Участвай за 1 от 6 награди:*

🎁 1x iPad 10
🎁 5x Oral-B iO4 Black

Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски
обекти и онлайн магазина на „дм България“ ЕООД.

В Играта участват всички продукти с марка Oral-B (без значение от размер или разфасовка), дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти и онлайн магазина на „дм България“, наричани по-долу „Продукти“. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват в Играта. За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени, че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.

За да участва в Играта за спечелване на една от наградите по точка 7.1. от настоящите Правила, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукти с марка Oral-B, независимо от размера и разфасовката, на минимална обща стойност 19,99 лв. с ДДС, oт някои от търговските обекти или онлайн магазина на „дм България“, през периода на Играта и да запази касовата бележка/електронния касов бон от направената от него покупка.

Стъпка 2: Да хареса официалната страница на Oral-b Bulgaria в Instagram и да напише номера на касовата бележка/електронния касов бон в коментар под поста, анонсиращ Играта.

Участниците трябва да пазят касовата бележка/електронния касов бон без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка или електронния касов бон в PDF формат на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника.

Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:
• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането й.
• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на участващите в Играта продукти.
• На снимката трябва ясно да се виждат обектът на „дм България“, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номерът на касовата

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:
• 1 (един) бр. iPad 10 Wi-Fi 64GB, всеки на стойност 1408,20 лева с ДДС.
• 5 (пет) бр. Oral-B iO4 електрически четки, всеки на стойност 304,49 лева с ДДС.
*Посочените изображения на награди върху рекламните материали на Играта са с илюстративен характер.

Тегленето на печелившите участници се осъществява от Организатора до 14 работни дни след края на Играта, по предоставен списък на участници от страна на Партньора, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 6 печеливши участници и 6 резервни. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В срок от 3 дни след тегленето, печелившите участници ще бъдат обявени на официалната Instagram страница на Oral-B Bulgaria от страна на Партньора в публикация тип “Story” и в коментар под поста, анонсиращ Играта. Печелившите трябва да изпратят лично съобщение на официалната Instagram страница на Oral-B Bulgaria, за да разберат как да се свържат с Организатора за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат на Организатора необходимите данни и снимка от касовата бележка/електронния касов бон в PDF
формат в 7-дневен (седемдневен) срок след обявяването в Instagram, за да могат да бъдат верифицирани като официални победители. На касовата бележка/електронния касов бон трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с публикувания в коментар под поста, анонсиращ Играта в официалната страница на Oral-B Bulgaria в Instagram; дата на покупката, която трябва да е в периода на Играта; както и името на закупените продукти с марка Oral-б.

Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора, за да валидират касовата бележка/електронния касов бон, да заявят валидни данни за доставка на наградата – две имена, телефон и точен адрес за доставка, както и да предоставят данни, необходими за деклариране на наградата.

Всеки участник е длъжен да провери дали е в списъка с печелившите, да проверява редовно съобщенията в Instagram профила си, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Играта. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в определения срок, участието ще бъде обявено за невалидно, той/ тя губи правото на награда и Партньорът ще обяви първия резервен участник от списъка с печеливши. Организаторът и Партньорът няма да носят допълнителна отговорност към участника.

Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 7.1. Един участник може да участва в играта с една касова бележка/електронен касов бон само веднъж. Един участник може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки/електронни касови бонове.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи, че е печеливш в Играта и не е заявил получаване на наградата в 7-дневния (седемдневен) срок за потвърждение или не е предоставил валидни данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при изписването им.

Печелившите участници получават наградите си само след като представят/касовата бележка/електронния касов бон или предадат копие на куриера за закупените продукти с марка Oral-B от „дм България“.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

Краен срок - 29 март 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара