Спечелете минихладилници, хладилни чанти, плажни одеяла и чанти за плаж от Coca-Cola

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.coca-cola.bg/coca-cola-application/pobediteli-nacionalni-i-sedmichni-promocii/receipt-scanner

Как се участва:

Чрез покупка на продукти на Coca-Cola от определени обекти и сканиране на касова бележка.

Пълни правила:

Промоцията се провежда на територията на Република България в търговски обекти според списък по Приложение №2, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията, до изчерпване на наградите в съответния награден център.

„Участващи продукти" в промоцията за спечелване на награди в мобилното приложение COCA-COLA APP са продукти от 300ml Coca-Cola, 300ml Fanta Orange, 330ml Coca-Cola, 330ml Coca-Cola Без Захар, 330ml Sprite, 500ml Coca-Cola, 500ml Coca-Cola Без Захар, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Лимон, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 500ml Sprite, 1L Coca-Cola, 1L Coca-Cola Без Захар, 1L Fanta Портокал, 1.5L Coca-Cola, 1.5L Coca-Cola Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 1.5L Sprite, 2L Coca-Cola, 2L Coca-Cola Без Захар, 2L Fanta Orange и 2L Sprite, всички вкусове на Cappy сокове, нектари и плодови напитки, в кутия или пластмасова бутилка, всички опаковки на Bankia и Rosa, всички опаковки Fuzetea и Schweppes

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията чрез мобилното приложение COCA-COLA APP, са следните:

1. Минихладилник + Мултипак кенове Coca-Cola 0,330 (6 бр. кенове) - 1 бр на активиран обект, общо 15 бр
2. Хладилна Чанта Кока-Кола  10бр на активиран обект, общо 150бр.
3. Плажно одеяло Кока-Кола  10бр на активиран обект, общо 150 бр.
4. Чанта за плаж Кока-Кола  10бр на активиран обект, общо 150бр

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Промоцията с награди упоменати в точки 7.1. се провеждат на територията на страната в мобилното приложение COCA-COLA APP след закупуване в участващите обекти на продукт от участващите опаковки.

За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят продукт от участващите  в промоцията опаковки. от участващ обект според списък – Приложение №2, в периода на Кампанията, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от участващ обект и да приложат снимка на касовата бележка в приложението Coca-Cola App.

Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/).

Регистрация на касова бележка може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението.

Регистрацията е безплатна и изисква следното:

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.
·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.
·       Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. Със  сканиране на касови бележки, където се изискват такива за участие за съответна награда) и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

Регистрация на касова бележка в мобилното приложение COCA-COLA APP

За участие в Кампанията участникът следва да регистрира касовата бележка по т. 8.1.1. с покупката си в мобилното приложение COCA-COLA APP в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе като направи и качи  в мобилното приложение COCA-COLA APP снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията, касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ ) и че отговаря на условията по т.8.1.1;

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Кампанията, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея.

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на Официалните правила на Кампанията.

Всеки закупен брой от участващите в кампанията продукти регистриран, чрез прикачване на снимка на  на касова бележка с покупка на Участващи продукти съгласно описаното по-горе и отговаряща на  условията по тези Официални правила дава на участника право на едно участие в Кампанията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7 чл. 7.1. от правилата награди, НО в рамките на Кампанията, един закупен продукт може да се спечели само една награда,  а един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда с един закупен продукт, регистриран чрез прикачване на  касова бележка, описани в т.7.1.,  не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампанията се счита регистрация чрез закупен артикул по чл. 6.1.  регистриран за участие в приложението Coca Cola App с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на съответния брой Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Кампанията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималният брой Участващи продукт ната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дубликати“ или „копие“ на касови бележки.

Всеки закупен от участващите в кампанията обекти, в конкретния срок на активацията продукт, който бъде регистриран в приложненето Coca-Cola app, чрез прикачване на съответната касова бележка, ще донесе на потребителя право на участие за наградите по тази промоция, както и допълнителна 1 point (точка), с която потребителят може да участва награда от активните в конкретния период игри в приложението COCA-COLA APP, за които се изискват Points (точки).

За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1, Участникът трябва да е сканирал 1 касова бележка от участващите опаковки, след което участва в томбола за  награди по чл. 7.

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

Тегленето на награди по точка 7.1 ще бъде извършвано след края на промоцията на 13.06.2023 г.

Ако потребителят спечели награда от мобилното приложение COCA-COLA APP, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща. Участниците трябва да имат 16 навършени години или повече, за да вземат участие в промоцията.

При спечелване на награда от точка 7.1., участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola.app@hutsjwt.com  своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, и предпочитан начин за получаване на наградата – в обект по Приложение 2 или чрез куриер, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

Краен срок - 9 юни 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара