Спечелете 5 мини хладилника и 1000 футболни топки от Coca-Cola и Kaufland

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://coca-cola.promo/campaigns/12/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти на Coca-Cola за поне 6 лв. от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията “Купи продукти Coca-Cola, Fanta или Sprite в Kaufland магазини за минимум 6 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за награда“ се организира и провежда на територията на Република България само в участващи търговски обекти, а те са всички търговски обекти на Кауфланд България/ Kaufland магазини  ("Участващи обекти“).

Участващи са всички изброени по-долу продукти Coca-Cola, Fanta и Sprite, разпространявани в Участващи обекти – в магазинната мрежа на Кауфланд България („Участващи продукти“), а именно:

    330Л Coca-Cola Original
    330Л Coca-Cola Без Захар
    330Л Fanta всички вкусове
    330Л Sprite
    300Л Coca-Cola Original
    300Л Fanta Портокал
    330Л Мултипак Кен 5+1
    5Л Coca-Cola Original
    5Л Coca-Cola Без Захар
    5 Coca-Cola Без Захар Лимон
    5Л Fanta всички вкусове
    5Л Sprite
    1Л Coca-Cola Original
    1Л Coca-Cola Zero
    1Л Fanta Портокал
    5Л Coca-Cola Original,
    5L Coca-Cola Без Захар,
    5Л Coca-Cola Без Захар Лимон
    5Л Fanta всички вкусове,
    2Л Coca-Cola Original,
    2Л Coca-Cola Без Захар,
    2Л Fanta всички вкусове
    2х1.5Л Мултипак Coca-Cola Original

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са следните:

    Мини хладилник + Мултипак Кен 330мл – 5 броя
    Футболна топка 1000 броя

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Тук посочената награда Мини Хладилник е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

Наградата не включва поддръжка и ремонт или разходите за тях.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4 по-горе в тези правила, може да участва в Кампанията “Купи продукти Coca-Cola, Fanta или Sprite в Kaufland магазини за минимум 6 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за награда“ за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

1. Закупи Участващи продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (магазин Кауфланд) в България, в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 6 лв;

2. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo.  в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

    Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника. Тези данни ще бъдат използвани  за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Кампанията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Кампанията) и че отговаря на условията по т. 8.1.1.;
    Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Кампания, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие.  

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Кампанията.

Всяка регистрирация на касова бележка с покупка на Участващи продукти  на стойност минимум 6 лв. съгласно описаното по-горе и отговаряща на  условията по тези Официални правила  дава на участника право на участие в Кампанията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 чл. 7.1. от правилата награди, НО в рамките на Кампанията, една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда, а  един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда, описани в т. 7.1., не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил.  

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1. през целия период на Кампанията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени с теглене на томбола на случаен принцип, както следва:

    1 теглене (21.11.2022 г.) – х1 Мини Хладилника и х250 футболни топки – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 20.11.2022г.
    2 теглене (28.11.2022 г.) – х1 Мини Хладилника и х250 футболни топки – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 27.11.2022г.
    3 теглене (05.12.2022 г.) – х1 Мини Хладилника и х250 футболни топки – в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 04.12.2022г.
    4 теглене (12.12.2022 г.) – х2 Мини Хладилника и х250 футболни топки – в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията. до 23:59 часа на 11.12.2022г.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампания се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т. 8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Кампанията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дубликати“ или „копие“ на касови бележки.

Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Нарушение включва и действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

в) използването на Касова бележка „Дубликат“ или „Копие“, или други терминологии, касаещи дупликирането на касовата бележка.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Краен срок - 11 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара