Спечелете електрическа четка за зъби Sonicare 9900 Prestige

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 17 април 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока предлагана от Организатора.

Не се допуска регистрация с фалшиви данни/профили и посредством всякакви други
методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и
което в периода на провеждане на Играта по т.3.1. е:
• Попълнило регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1.
• Отговорило е на въпроса „С какво Sonicare Prestige е по-смарт от сегашната ви
четка за зъби?“

ВАЖНО!!! С цел избягване на всякакво съмнение, при отговора на поставения въпрос участниците нямат право да споменават търговски марки и продукти конкурентни на Philips Sonicare, както и да правят сравнителна/заблуждаваща реклама с други марки и/или такива продукти.

Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са
имейл адрес. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави
допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, адрес за получаване
на наградата, телефон за контакт, както и единен граждански номер с оглед данъчното
облагане на предметната награда.

Наградата от играта е един брой Sonicare 9900 Prestige електрическа четка за зъби
със SenseIQ

След изтичане на срока по т.3.1., в срок до 10 работни дни се избира победител сред
участниците в Играта, който е изпълнил условията й.

Изборът на победител в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола от две
лица – представители, определени от Организатора, чрез използване на софтуер за избор
на случаен принцип - https://commentpicker.com/random-name-picker.php. Лицето, избрано
за победител и спечелило наградата, се вписва в протокол, който се подписва от двамата
представители.

Името на Участника избран за Победител съобразно условията на настоящия раздел се
обявява на страницата по т.2.1. в срок до 2 работни дни считано от датата на избирането му
по реда на т.7.2. Информация за победителя може да бъде споделена и в официалните
профили на Организатора в Инстаграм (www.instagram.com/philips.bulgaria) и Фейсбук
(www.facebook.com/PhilipsBulgaria).

С цел избягване на всякакво съмнение посочените профили на Организатора в
социалните мрежи се използват единствено с информативна цел, като същите не се
използват за осъществяване на контакт между Организатор и победител.

Освен обявяването на победителя на страницата по т.2.1., Организаторът, чрез своя
изпълнител (Ол ченълс комюникейшън ЕООД) се свързва и чрез съобщение на посочения
от участника email.

Победителят трябва да отговори на съобщението по т.7.4. в срок до 5 работни дни (от
имейла, който е регистрирал) от получаването му като посочи необходимите лични данни
по т.5.1. (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт и единен граждански номер с
оглед изпълнение на нормативните изисквания за деклариране на предметни награди). Ако
определен победител не се свърже по посочения начин и в посочения срок, той губи
правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг
победител сред останалите участници за същата награда.

Наградата се изпраща до адреса, посочен от победителя, чрез куриер в срок до 10 дни
от получаване на данните от Победителя по реда на т.7.5. Получаването на наградата се
извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта.
За получаване на наградата Победителят представя на служителя на куриерската фирма
своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя.
Наградата може да бъде получена и от пълномощник с пълномощно с нотариална заверка
на подписа, които се легитимира по описания начин.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара