Спечелете прахосмукачки Dyson V8 SV25 и 200 плюшени таралежчета Бочко

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 март 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти "Бочко" за поне 10 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта на БОЧКО се провежда във всички търговски обекти, разположени на територията на Република България, както и в онлайн магазините, в които се продават продукти с марката „Бочко“. Играта не се провежда онлайн на sopharmacy.bg и в Sopharmacy APP.

За участие в Играта е необходимо:

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея да закупят с една покупка продукт / и с търговска марка „Бочко“ на обща стойност минимум 10 лв. с ДДС.

За да се регистрира за участие, всяко лице следва да влезе на www.bochko.bg/promo и да въведе своите имена, e-mail, телефон за връзка, номер на касова бележка/фактура и да качи снимка на оригинал на съответната касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и Бочко на стойност минимум 10 лв. с ДДС.

В случай, че на касовата бележка/фактура не фигурират точните наименования на закупените продукти, то за валидно ще се счита участие, придружено от снимка едновременно на касовата бележка/фактура и закупените продукти.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

С една касова бележка/фактура може да се направи само една регистрация и да се участва само веднъж, независимо от максималната стойност на закупените с нея продукти Бочко.

Всяко лице може да участва в промоцията неограничен брой пъти, като за всяко участие следва да регистрира нова касова бележка/фактура.

Всеки участник при тегленето на наградите може да спечели една или повече малки награди (плюшен таралеж), ако е регистрирал една или повече от една касова бележка/фактура. Голяма награда (безкабелна прахосмукачка Dyson на стойност 790 лв с ДДС), може да се спечели само веднъж от един и същи участник, независимо от броя регистрирани касови бележки/фактури. При спечелване на голямата награда тя се предоставя на печелившия с гаранционна карта и/или приемо-предавателен протокол.

Оригиналът на касовата бележка/фактура за извършената покупка на продукт/и Бочко на стойност минимум 10 лв. с ДДС през периода на Играта следва да бъде запазен от Участника.

Печелившите ще бъдат определени от Изпълнителя посредством специализиран софтуер, който на случаен принцип ще изтегли определения брой печеливши.

На следните дати: 11.03.; 18.03.; 25.03.; 08.04.2024 г. ще бъдат изтеглени по 50 бр. печеливши, които ще получат по един брой плюшен таралеж (малка награда). Във всяко от тегленията участват всички регистрирани до датата на тегленето участници.

След изтичане на срока на Играта, Изпълнителят организира томбола чрез използването на софтуера, в която участват всички регистрирали се в Играта участници, независимо дали вече са получили малка награда или не, в резултат на която се определят 5 участници, които печелят по 1 брой от голямата награда .

В случай, че регистрацията е валидна, печелившият се потвърждава в софтуера и му се изпраща автоматичен имейл с информация за спечелената от него награда. Ако някоя от касовите бележки не отговаря на условията, печелившият се отбелязва като невалиден и на негово място софтуерът автоматично тегли нов участник.

3.9.Всички участници, регистрирали валидни касови бележки по време на периода на провеждане на играта имат право на участие за голямата награда (безкабелна прахосмукачка Dyson на стойност 790 лв с ДДС).

Резултатите от томболите за малки награди ще бъдат публикувани на интернет страницата на Бочко www.bochko.bg/promo най - късно до 3 (три) работни дни след датата на тегленето. Публикуват се две имена на печеливши и последни четири цифри от телефонен номер. Резултатите от тегленето на голямата награда се публикуват на интернет страницата на Бочко www.bochko.bg/promo най-късно до 10.04.2024 г. Всички данни на печелившите ще присъстват в интернет страницата в срок до 30 (тридесет) дни.

Участниците, спечелили наградите, ще бъдат информирани освен чрез автоматичен имейл от софтуерния продукт, чрез прозвъняване на посочените от тях телефонни номера в двуседмичен срок от обявяването на печелившите.

Всеки Участник има възможност да спечели една или  повече от една малка награда (плюшен таралеж) и/или една голяма награда от настоящата Игра (безкабелна прахосмукачка Dyson на стойност 790 лв с ДДС). В случай че Участник бъде изтеглен повече от един път  за голямата награда със същата регистрация или с друга, той се замества от друг печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящите Официални правила.

Наградите се доставят от Организатора чрез куриер на съответния адрес за доставка на територията на Република България, посочен от печелившите Участници, в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата, но не по-късно от 20.05.2024 г. Разходите по доставяне на наградите се поемат от Организатора.

Наградите се получават само след представяне на печелившата касова бележка/фактура и подписване на приемно-предавателен протокол.

Наградите са следните:

Малка награда: Плюшен таралеж (височина 21 см) на стойност 10,39 лв с ДДС – 200 бр.

Голяма награда: Безкабелна прахосмукачка Dyson V8 SV25 (446969-01) на стойност 790 лв с ДДС – 5 бр.

Изображенията на наградите в рекламните материали на Играта са илюстративни.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара