Спечелете 50 смарт часовника, 50 колонки JBL и 50 чифта слушалки от вафли Споко

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://prestigepromo.bg/SamoSpoko/winners.pdf

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Споко за минимум 2 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Промоцията участват всички опаковки (промоционални и непромоционални) на следните продукти, а именно:
СПОКО Фъстъци 35g тунквани вафли
СПОКО МАКСИ Фъстъци 49g тунквани вафли
СПОКО Кокос 42g тунквани вафли

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят вафли „СПОКО“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта, на минимална стойност на промоционалните артикули равна или по-голяма от 2,00 лв. (два лева), могат да спечелят една от 50 броя портативни колонки JBL GO 2, едни от 50 броя безжични слушалки Philips TAT2236BK или един от 50 броя смарт часовници Huawei Watch Fit.

За да участват в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg номерата на фискалния си бон (касовата бележка), както и да преминат през описаните там
стъпки.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
- Да въведе номера на фискален бон (касова бележка), който не участва в други игри, провеждани от организатора;
- Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер за връзка с него;
- Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази и покаже фискалния бон (касовата бележка) на куриера при получаването на наградата;
o След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че
дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за наградите, описани в т. 6.1 от настоящите Правила. В периода от 17.07.2022 г. до 22.07.2022 г. измежду всички
регистрирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще получат по една награда от описаните в т. 6.1., а именно портативни колонки, безжични
слушалки или смарт часовник.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много една награда по т. 6.1.

Наградите в Играта са:
а) 50 броя портативни колонки JBL GO 2;
б) 50 броя безжични слушалки Philips TAT2236BK;
в) 50 броя смарт часовници Huawei Watch Fit.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички участници, регистрирали надлежно номер на касови
бележки, които формират обща стойност на промоционалните артикули минимум 2,00 (два) лева.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg.

Оповестяването ще се извърши чрез посочване на име и фамилия и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера фискалните бонове (касовите бележки), които е регистрирал за участие в
тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Краен срок - 15 юли 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара