Спечелете новия смартфон Nokia 1.3


Играта е приключила!

Печеливш: Димитър ВасилевИГРАйте за специална награда, където и да сте!

Един от вас може да спечели новия Nokia 1.3 само с няколко клика в телефона си!

За да участвате:
- Изберете снимка, в която показвате любим момент от живота си по време на дългия престой вкъщи и я публикувайте в коментарите под този пост до 24 май.
- На 25 май ще изтеглим победителя на лотариен принцип. Желаем ви успех и...#ОстанетеСвързани!


Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България и на възраст над 18 години. В играта НЕ могат да участват лица, работещи за Most Computers Bulgaria, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

За валидно се приема участие чрез еднократно направен коментар, в който заявяващият участие в играта публикува снимка, направена лично от него. Организаторът си запазва правото да изтрива дублиращите се коментари – повече от един коментар, направен от един и същ Facebook профил, както и коментари, които не отговарят на условията на играта.

Организаторът уведомява печелившия до 26 май 2020 г. чрез лично съобщение във Facebook и/или отговор към коментара, направен от съответния участник. Избраният участник разполага с 24 часа да потвърди чрез лично съобщение желанието си да получи наградата. Ако Организаторът не получи потвърждение отизбрания на лотариен принцип участник в рамките на 24 часа, има правото да избере друг на негово място.
Организаторът си запазва правото да дисквалифицира даден участник в Играта, ако установи, че той не отговаря или не изпълнява всички условия за участие в Играта.

Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително призоваване към активност на потребителите с цел печалба на парична награда и даряването й за благотворителност. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на игрите си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от Играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

Наградата в играта е една: смартфон Nokia 1.3.

Организаторът ще избере печелившия на произволен принцип чрез приложението Commentpicker.

Тегленето на печелившия ще бъде заснето и публикувано на Nokia Mobile (@NokiamobileBG). Печелившият участник ще бъде и персонално уведомен от Организатора при условията на т. 5.3.

Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност.

Наградата ще бъде доставена, съгласно персонална уговорка с печелившия.

Краен срок - 25 май 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара