Фотоконкурс 'Живот в планината и със спорт - без дрога'


Краен срок - 15 юни 2020

ПОКАЖИ НА ВСИЧКИ КАК ГО ПРАВИШ ТИ – СЪС СПОРТ, В ПЛАНИНАТА ИЛИ ДРУГАДЕ, НО КЪДЕТО И ДА СИ – ТАМ НЯМА ДРОГА!

Снимай и спечели награда, за да можеш да снимаш още повече. Участвай във фотоконкурса „Живот в планината и със спорт – без дрога”.

РЕГЛАМЕНТ

Фотоконкурсът се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Банско във връзка със Световния ден за борба с наркотиците - 26 юни.

Целта на конкурса е учениците да покажат, че спортът и планината са здраве, възможност за развитие и модерен начин на живот, че са алтернатива на употребата на наркотиците и алкохола.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Право на участие в конкурса имат всички ученици от училищата на територията на община Банско.

ИЗИСКВАНИЯ:

1. Всеки участник може да участва с до пет цветни снимки, отразяващи предимствата на спорта и планината.

2. Всеки участник изпраща своите снимки и информация за себе си /три имена, клас и училище/ на един от адресите:

m.glavcheva@bansko.bg или a.trencheva@bansko.bg.

3. Снимките да имат послание, свързано с темата и посочено място на заснемане.

До участие в конкурса няма да бъдат допускани фотографии:

- неотговарящи на темата и с неточна, непълна или изцяло липсваща информация за лицето, което ги изпраща;

- изпратени след крайния срок – 15 юни 2020 г.

ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Оценяването ще се извърши в три възрастови групи:

- 1 – 4 клас;
- 5 – 7 клас;
- 8 – 12 клас.

2. Критериите за оценка са: съответствие с темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие.

НАГРАДЕН ФОНД:

Наградите за всяка възрастова група са:

- Първо място – цифров фотоапарат;
- Второ място – дигитална фоторамка;
- Трето място – четец с карта памет.

Във всяка от групите ще бъде разададена и по една поощрителна награда.

И още:

Участниците трябва да изпратят снимките и данните си не по-късно от 15 юни 2020г. на посочените в изискванията електронни адреси.

Имената на наградените ученици ще бъдат обявени в сайта на община Банско.

Награждаването ще бъде на 25юни. Часът, мястото и начина на връчване на наградите ще бъдат обявени допълнително.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара