Спечелете цяло агне за Великден


Краен срок - 2 април 2018

🐑🍚 Мястото на ориза е в... агнето! 🍚🐑

Затова и сега имаш шанса да спечелиш едно ЦЯЛО агне за Великден! 😲 Трябва само да купиш ориз онлайн Krina и ще станеш част от томболата🤞!

За да се включи в Играта, потребителят трябва да купи поне един пакет ориз от магазина на Krina: https://shop.krina.eu в периода от 13:00 часа на 12.03.18 до 23:59 на 02.04.18. Изпълнявайки това условие, потребителят се включва в томбола за един брой цяло агнe, която ще бъде изтеглена на 03.04.18.

Наградата е един брой цяло агне и ще бъде обявена на 03.04.18 в секция “Oриз” на онлайн магазина на Krina -https://shop.krina.eu

Приемайки награда с пазарна стойност над 30 лева, печелившият се счита за уведомен, че има задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, да декларира спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил на телефонния номер, оставен в сайта при покупката от shop.krina.eu. и трябва да предостави своите данни: трите имена, точен адрес за доставка на наградата и телефон за обратна връзка, както и данните за издаване на служебна бележка - ЕГН, в 2-дневен срок. Служебната бележка се изпраща с наградата в 3 екземпляра – един за Организатора и два за Участника.

В случай, че не се съобрази с т. 3.1, участникът губи правото да получи наградата си и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.

Ако потребителят подаде своите коректни данни за доставка, ще получи наградата в рамките на 2 работни дни след подаване на своите данни.

Не се допуска замяна на награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара