Спечелете цяло агне за Гергьовден


Играта е приключила!

Печеливш: Каролина Семкова

Искате ли да спечелите цяло агне за Гергьовден 🐑 ❓ 

Ако отговорът е да, то трябва да изпълните тези три лесни стъпки:
💖 напишете любима рецепта, която готвите за празника
💖 харесайте нашата страница и този пост
💖 споделете поста

🐑Участвайте неограничен брой пъти 🐑

Победителят ще бъде обявен на 01.05.2021г в пост и стори.

Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на Арте ООД сред  фейсбук аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите  правила в периода от 08 април 21 г. до 30 април 21 г.  включително.

Участниците в играта трябва да пребивават на територията на  Република България.

Всички изпълнили условията Фейсбук потребители имат равни шансове за  участие в жребия за наградата. Всеки потребител чрез тяхното изпълнение  има право на многократно участие. В игрите НЕ могат да участват лица,  работещи за „Арте ООД“, както и техни преки родственици: деца, родители,  братя, сестри, съпрузи.

Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на  провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

Наградата, определена за спечелилият участник в Играта „Гергьовден с Арте“, е:

1 бр. замразено цяло агне; при проблем с логистика, дистрибуция или други форсмажорни събития, организаторът може да предостави друга награда, на същата или близка себестойност.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Определянето на печелившия ще бъде определено чрез жребий.  Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в  играта.

Печелившият участник от тегленето ще бъде обявен на 01май 2021г. на Фейсбук страницата на Арте ООД чрез публикация и стори

До 15-ти май включително 2021 г. победителят трябва да  потърси своята награда, като ни пише Фейсбук съобщение или се свърже  с нас на телефон 0882 123 902.

Ако спечелилият не потърси наградата до 15-ти май включително  2021 г., това се приема за отказ от нея.

Краен срок - 30 април 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара