Спечелете Графичен таблет Bamboo Slate Smartpad


Краен срок - 30 април 2018


Конкурс за творчески проекти на кампания „Сбъдни фантазия“

Кампанията „Сбъдни фантазия“ кани младежи на възраст 15-19 години да сътворят образа на комикс герой, който помага на младите творци да защитят своите творби от плагиатство. Героят е умен и компетентен, познава рисковете и правилата, знае как да се оправи в сложна ситуация, движи се свободно в цифровото пространство. Той (тя/то) е надежден и на него може да се разчита. Знае отговорите на всички въпроси и е готов(а/о) да подаде ръка, когато някой се нуждае от съдействие.

Изпратете ни своя комикс герой и му дайте име!

Изборът на техника и средства са по ваш избор

Рисунки с моливи, туш, маркери, пастели, акварелни, темперни бои, компютърна рисунка иликомпютърни рисунки във формат: pdf, eps, svg, wmf, ai, cdr, jpg, png, gif.

Няма ограничение за броя рисунки и сцени на комикс героя.


Награда

Графичен таблет Bamboo Slate Smartpad -изключително лесен за работа, с натискане само на един бутон и с Bluetooth връзка с IOS и Android

Името на победителя в конкурса ще бъде обявено на сайта на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO и във всички материали на кампанията, показващи героя.

Краен срок за изпращане на комикс герои: 30 април 2018 г.

За Непълнолетните участници (15-17 год.)

Трябва да предоставите Декларация за съгласие за участие в конкурса от родителите. Моля, свалете бланката от линка и след като бъде подписана от родителите ви я качете като снимка или сканирано копие в регистрационната форма за конкурса.Моля, пазете оригиналите! Задължително е да предоставите оригинал на Декларацията, ако бъдете избран за победител в конкурса.

За Пълнолетните участници (18-19 год.)

Съгласно българското законодателство с навършване на 18-годишна възраст лицата стават пълнолетни и напълно способни чрез своите действия да придобиват права и да се задължават.

Оценка на журито и избор на победител: 15 май 2018 г.

Награждаване на победителя: 1-10 юни 2018 г.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 30 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Организаторът издава на съответния спечелил участник служебна бележка. Тя ще служи за деклариране на получения паричен доход от спечелилия участник. Ако победителят е непълнолетен участник неговите родители/настойници ще получат служебната бележка задеклариране на получения паричен доход.Подаването на годишната данъчна декларация за тази награда е в 2019 г.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара