Спечелете Kindle Paperwhite

Краен срок - 14 юни 2015

Учи, забавлявай се и спечели!

Най-новата игра на Банка ДСК Ви очаква. Спечелете Kindle Paperwhite, като отговорите правилно на 5 последователни въпроса.

Всеки, който желае да участва в Кампанията, следва да се регистрира в специалния таб на играта посредством предоставяне на изискваната от него информация, достъпна във Facebook.

За да участва в електронното теглене за награда, участникът трябва да отговори правилно на 5 последователно зададени въпроса в ДСК Речник, като можеда се запознае със съдържанието на речника и термините, описани в него.

При неуспешен опит да отговори правилно на петте въпроса, участникът може да покани 5 Facebook приятели, с което получава правото да отговори на още 5 въпроса.

В елктронното теглене за наградата участват само тези, които са отговорили правилно на пет последователно зададени въпроса, поставени в играта.

Всеки Участник има право да опитва да отговори правилно неограничен брой пъти, при спазване на условието по-горе. Въпросите, на които отговаря участникът, ще се подменят при всяко следващо участие.

Награди: електорнен четец Kindle Paperwhite

Наградата ще се определи с електронно теглене сред всички отговорили правилно на пет последователни въпроса от виткорината.

Печелившият участник ще се определи чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него,

Победителят ще бъде обявен. в специална секция на Приложението до 1 (една) работна седмица, след провеждане на съответното теглене.

След изтегляне на печеливш Участник се изтеглят още 2 (двама) резервни печеливши Участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит в срока по т.8.2. от тези Правила и/или да получи наградата в срока по т. 9.2. от тези Правила.

Печелившият Участник ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването й чрез изпращане на e-mail от служител на Спонсора на e-mail адреса, посочен от съответния Участник в регистрацията му във Facebook или чрез изпращане на съобщение към Facebook профила на Участника.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара