Спечелете цифрова фоторамка и юбилейна сребърна монета от банка ДСК

Краен срок - 31 декември 2014

За нуждите на Кампанията на 05.12.2014 година във фен страницата на Банка ДСК във Facebook ще бъде създаден специален таб (приложение), в който ще се провежда Кампанията.

Всеки, който желае да участва в Кампанията, следва да се регистрира в специалния таб посредством предоставяне на изискваната от него информация, а именно – име, фамилия и имейл за контакти;

За да участва в томболата за спечелване на наградата, участникът трябва да отговори правилно на поне един от двата въпроса, които ще бъдат зададени последователно в периода на Кампанията в специалното приложение, посветено на играта.

Отговорилите правилно на поне един от двата въпроса, зададени в рамките на кампанията, ще участват в обща томбола за определяне на победителите от играта.

Всеки Участник има право да участва един път в Кампанията чрез своя профил във Facebook, като името му ще присъства в списъка за теглене на печелившите един път.

В случай, че няма вярно отговорили на зададените въпроси, томбола за наградите ще се тегли измежду всички участници, които са се регистрирали с име, фамилия, и валиден имейл в томболата.

Награда: Цифрова фоторамка (Philips SPF1207) и юбилейна сребърна монета

Чрез томбола, от всички Участници, отговорили правилно на поне един от двата въпроса и завършили успешно процеса по регистрация, ще бъде избран победителят.

Участниците в Кампанията, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Тегленето ще се извърши в срок от един календарен месец след приключването на Кампанията.

След определяне на печелившия Участник се изтеглят още 2 (двама) резервни печеливши Участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит в срока по т.8.2. от тези Правила.

Печелившите участници ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Спонсора на посочения от съответния участник адрес, посочен при регистрацията му за участие.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара