Спечелете iPad mini и iPod shuffle от банка ДСК

Краен срок - 15 февруари 2015

Всеки, който желае да участва в Кампанията, следва да се регистрира в специалния таб посредством предоставяне на изискваната от него информация, достъпна във Facebook, както и да въведе собственоръчно своите истински собствено и фамилно име, имейл и телефон за контакт;

За да участва за спечелването на награда, участникът трябва да предложи име за програмата за картова лоялност на Банка ДСК, което да отговаря на общите норми на благоприличие. Всяко предложение трябва да бъде предварително одобрено от упълномощен за целта модератор на съдържанието на играта. Преди одобрението предложението не се счита за прието и не може участникът да участва в разпределението на наградите. Всеки участник има право на максимум 5 предложения, независимо дали те са одобрени или неодобрени.

След одобрението на предложението за име на програмата за картова лоялност на Банка ДСК, то се появява в списъка с всички одобрени от модератора предложения. Дублиращи се имена не се допускат за участие. Предимство има първото (по хронологичен ред) предложение за име.

Всеки Участник има право да предложи до пет предложения за име на програмата за картова лоялност на Банка ДСК.

При участието си в играта, участникът може да даде съгласие да получава по имейл Инфобюлетин на Банка ДСК.

След одобрението, участникът трябва да събира гласове за предложението си за име.

Награди:

1 Една награда на журито iPad mini.

2 Една награда на публиката от iPod shuffle.

Наградата на журито ще бъде определена от жури, съставено от представители на Банка ДСК. Наградата на журито не е обвързана с броя гласове за избраното предложение, като победител може да бъде предложение и с 0 спечелени гласа. В срок от една седмица след края на играта, журито ще определи печелившото предложение за Име на Програмата за картова лоялност на Банка ДСК.

Наградата на публиката ще бъде предоставена на предложението, събрало най-много гласове.

Печелившите участници ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването чрез обаждане от служител на Спонсора на посочения от съответния участник телефон или чрез изпращане на имейл на адреса, посочен при регистрацията му за участие, когато участникът не е посочил телефон за връзка.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара