Спечелете 600 плажни кърпи и 400 детско пончо с ушички от Емека

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 юни 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Емека от определени обекти и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се организира и се провежда в търговски обекти по Приложение № 1 – Списък с търговските обекти, участващи в Играта. Приложението представлява неразделна част от настоящите Правила.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи, в периода на Играта, продукт/и под търговска марка „ЕМЕКА“ от търговски обект по Приложение № 1.

Стъпка 2: Да се регистрира, безплатно, на интернет страницата на Играта - www.emeka.bg, да посочи вида на награда по т.6 от Правилата, за която желае да участва и след това да въведе мобилния си номер и номера на касовия бон за извършената покупка. Участниците НЯМАТ право да променят избора на награда, за която вече са заявили, че участват.

При регистрация участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон за покупката от Стъпка 1 (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта и от търговски обект, посочен в Приложение 1. Върху касовите бонове следва да бъде изписано името на участващия в Играта продукт/и. При неизпълнение на това условие, дължащо се само и единствено на технически причини, името на продукта следва да бъде изписано на ръка с полагане на подпис и печат от служителя, обслужващ касата на съответния търговски обект.;

Важно! Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата!

в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.emeka.bg .;

г) чрез падащо меню да посочи населено място и търговски обекта, от който е закупен продукта.;

д) сума на участващия закупен продукт/и.;

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Наградите в Играта са:

- XXL плажни кърпи “ЕМЕКА” с размер: 100x180cm – общо 600 броя;

- Детска кърпа “ЕМЕКА”, тип „Пончо“ с ушички: 62х138 - общо 400 броя;

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

Всеки участник разбира дали печели наградата съгласно т. 6 от Правилата веднага след като регистрира печеливш код чрез съобщение, визуализиращо се на екрана на устройството, чрез което достъпват сайта на Играта, както и със SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще бъде посочен телефонен номер на Изпълнителя –0888422962, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не бъде открит на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара