Спечелете 3 смарт телевизора 50 инча и 30 броя зъбен душ

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://aroma.bg/healthysmile/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Parodont Active, Astera и Dento Kisss за поне 6.99 лв. и регистрация на касов бон

Пълни правила:

Продукти, участващи в Кампанията: всички продукти с марките „Parodont Active“, „Astera“ и „Dento Kisss”, независимо от вида и опаковката им.

Механизмът за участие в Кампанията включва изпълнението на следните стъпки:

Стъпка 1: Купи продукт/и „Parodont Active“, „Astera“ или „Dento Kisss” (независимо от вида и опаковката им), на обща стойност минимум 6,99 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването нa продукт/и с марката „Parodont Active“, „Astera“ или „Dento Kisss” на общата стойност не по-малко от 6,99 лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

На касовата бележка ясно и четливо трябва да са посочени:

    наименование на продукта/продуктите и марката
    стойност на продукта/продуктите
    дата на касовата бележка.

Задължително условие за участие е датата на касовата бележка с която се участва в настоящата игра да е в рамките на периода на играта съгласно чл. 2.1 от настоящите правила.

Право на участие в играта дава и закупуването на продукти „Parodont Active“, „Astera“ или „Dento Kisss” на стойност минимум 6,99 лв. с ДДС от онлайн магазин (вкл. чрез мобилно приложение), в случай че за покупката е издадена касова бележка съдържаща име на продукта, марка и стойност. Покупката следва да е отразена на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти „Parodont Active“, „Astera“ или „Dento Kisss”, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата  www.aroma.bg/healthysmile.

За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти „Parodont Active“, „Astera“ или „Dento Kisss” от фактурата.

При регистрацията участникът трябва:

    да въведе валиден мобилен номер;
    да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
    да въведе общата сума от закупените продукти „Parodont Active, Astera или Dento Kisss”
    да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
    да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Кампанията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.aroma.bg/healthysmile, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.aroma.bg/healthysmile

С регистрация на една касова бележка от закупени продукт/и „Parodont Active“, „Astera“ или „Dento Kisss” за минимум 6,99 лева с ДДС, един участник може да спечели само една награда. Т.е. с една регистрация един участник може да спечели само 1 бр. Смарт телевизор 50 инча или 1 бр зъбен душ.

Един участник може да направи максимум 3 регистрации за участие в играта  в рамките на едно денонощие, като регистрира 3 отделни касови бележки за закупуване на продукти „Parodont Active“, „Astera“ или „Dento Kisss”, като всяка покупка трябва да е на стойност минимум 6,99 лева с ДДС.

Един участник може да спечели само по един брой награда от вид.

С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация за участие, независимо от броя и стойността на закупените с нея продукти.

В играта ще бъдат раздадени следните награди:

    Смарт телевизор 50 инча (3 бр. за целия период)
    Зъбен душ (30 бр за целия период)

Наградата е лична и се предоставя на печелившия; тя не може да бъде продавана, давана или преотстъпвана на трети страни.

Изображенията на наградите на www.aroma.bg/healthysmile са илюстративни, реалните награди биха могли да се различават.

Всички награди ще бъдат изтеглени до три работни дни след края на играта на случаен принцип чрез софтуер.

Печелившите ще бъдат обявени на www.aroma.bg/healthysmile до 24 часа след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер. Един участник може да направи максимум 3 регистрации в рамките на денонощие.

Печелившите участници ще бъдат известени със SMS на мобилния номер, въведен при регистрацията за участие. В съобщението ще се съдържа мобилен номер за връзка с Организатора, на който в 5-дневен срок печелившите ще трябва да позвънят между 09:00 и 17:00 часа и да потвърдят наградата си (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). В случай, че печеливш участник не потвърди наградата си в описания срок, същият губи правото си да я получи. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда „Parodont Active, Astera или Dento Kisss” на куриера, който ще достави наградата им.

Организаторът апелира към участниците в играта да пазят старателно касовата бележка на място, което да съхрани нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити и нечетливи касови бележки, при които не може да се потвърди, че въведените данни при регистрацията отговарят на реално направената покупка.

Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребителят е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Краен срок - 30 ноември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара