Спечелете 10 смартфона Apple iPhone 15 и 3000 ваучера по 50 лв. от Kaufland

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка в магазини Kaufland за поне 20 лв, регистрация на касов бон или използване на Kaufland Card.

Пълни правила:

Играй за iPhone 15 или ваучер на стойност 50 лв.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

За участие в Играта, в периода 01.11.2023г. – 03.12.2023г. участникът трябва да направи покупка в обект на Kaufland  на стойност минимум 20 лв., като сканира своята дигитална или физическа Kaufland Card, или да направи покупка на стойност минимум 20 лв. и да се регистрира във формуляра за участие в Играта на kaufland.bg, като попълни данните си за контакт и прикачи снимка на касовия бон.
3.2. Всеки участник, в рамките на Играта, има възможност да регистрира повече от една покупки, но може да спечели само една от обявените в чл. 4 награди.

В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1. от предходния раздел III от настоящите Условия и участва в Играта, има шанса да спечели:

    Един от 3000 ваучера за многократно пазаруване в магазините на Kaufland на територията на страната на стойност 50 лв. Ваучерът ще бъде активен и ще може да се използва в периода от 08.12.2023 г. до 08.03.2023 г.;

    Eдин от 10 броя смартфон с марка Apple iPhone 15, 128 GB.

* Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в периода между 04.12.2023 г. и 05.12.2023 г. от независим екип на Kaufland в Германия.

Участниците, спечелили един от ваучерите за пазаруване на стойност 50 лв. или един от телефоните модел iPhone 15 ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане, в случай че са предоставили такъв, до 8 (осем) работни дни след тегленето на наградите.

Печелившите участници, спечелили ваучер за пазаруване или телефон, ще бъдат потърсени на посочения от тях за контакт телефон или имейл, посредством външен партньор на Организатора, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с ЕДИН резервен Участник за всеки участник, с който не е успял да осъществи контакт.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник, поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Участниците, спечелили награда, ще я получат по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда печелившият участник задължително следва да покаже своята Kaufland Card карта и да подпише приемо-предавателен протокол и обратна разписка, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

Ваучерът не може да бъде използван в магазини на Kaufland извън територията на Република България, както и в други търговски обекти. Остатъкът от ваучера не може да бъде възстановяван или заменян за сума в брой. Ваучерът може да бъде използван многократно до изчерпване на цялата сума. Ваучерите могат да се използват за закупуване на всички видове стоки. Остатъчната стойност на ваучера можете да бъде проследена в касовия бон от последната покупка.

При получаването на големите награди печелившите Участници трябва да представят за справка документ за самоличност, както и да предоставят на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившите е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившите не се изисква.

Краен срок - 3 декември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара