Спечелете 10 карти с по 300 лв. и 20 подаръчни кошници от MAGGI

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

0886266*** (102605)
0899156*** (105772)
0883500*** (130878)
0898350*** (4590680362)
0879046*** (122963)
0896860*** (128173)
0888394*** (189225)
0876263*** (96590180)
0885635*** (8276680267)
0878984*** (7665)
0897816*** (813760305)
0894578*** (354874)
0878344*** (3347)
0894025*** (189981)
0887704*** (981703)
0884261*** (486690434)
0878865*** (385600133)
0893685*** (86285)
0879880*** (7218920148)
0882179*** (17928210665)
0877423*** (617819)
0898202*** (911480069)
0884930*** (109875)
0898815*** (489770)
0878569*** (160543)
0887331*** (514439)
0878115*** (160538)
0898563*** (9800356)
0897797*** (522784780)
0886478*** (1441280134)

Как се участва:

Чрез покупка на продукти MAGGI® за минимум 4 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI®, предлагани на територията на България.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо:

- 10 (десет) карти Edenred Mastercard®, на стойност 300лв. (триста лева) всяка. Повече информация за картите Edenred Mastercard® и условия на ползването им  e поместена на edenred.bg. Картите са с валидност 2(две) години от датата на издаване. С картите може да се извършва транзакция на всеки POS терминал, работещ с Mastercard®. С картите не може да се изтегля парична сума в брой.

- 20 (двадесет) подаръчни кошници с продукти  MAGGI® на стойност 50лв. (петдесет лева). Всяка кошница съдържа: MAGGI сосове 220гр. - 2бр., MAGGI майонеза 263гр. - 1бр., MAGGI фиксове 32гр.-45гр. - 5бр., MAGGI супа за готвене 42гр.-54гр. - 3 бр., MAGGI Вълш.вкус 200гр. - 1бр., MAGGI Телешки бульон 120гр. - 1 бр., MAGGI Унисос 200мл. - 1бр., MAGGI нудъли 59.2гр. - 4 бр., MAGGI инстантна супа 16гр.-17гр. - 4 бр., MAGGI крем супа 42гр.-54гр. - 2 бр., MAGGI Saucy нудъли 75гр. - 2бр.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи продукти под марката MAGGI® в т.3, на стойност минимум 4лв.(четири лева) в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена  само в периода на Играта, посочен в т. 2 (1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефонен номер и номер на фискален/и бон/ове или фактура/и, снимка на фискалния/те бон/ове или фактура/и на интернет адрес www.nestle.bg/XMASSMAGGI („Сайта на Играта“), за да се регистрира за Играта. С регистрацията, участникът приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва еднократно, само в една Игра с продукти MAGGI®, организирана в периода 01.11.2023 г. - 30.11.2023 г.

Приложете фискалния бон или фактура със закупените продукти.

След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта, като задължително прикрепя снимка на  тях. Снимките трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове или фактура/и трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху или около тях. Ако снимката не е четима и/или фискалният бон/фактура не е заснет в цялост или има закрити участъци, или покупката не отговаря на минималната стойност и вида продукти от участващите, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един участник може да участва с един фискален бон/ фактура само веднъж. Участникът има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/ фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/ фактури.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/фактури, с които е участвал, 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

След приключване на Играта (23.59ч. на 30.11.2023г.) ще бъде извършено теглене на печелившите чрез специализиран софтуер на случаен принцип и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 30 (тридесет) печеливши и 5 (пет) резервни участници, в случай, че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Първо ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши за награда карти Edenred Mastercard®, на стойност 300лв. (триста лева) всяка и 3 (трима) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от изтеглените петима печеливши.

След това ще бъдат изтеглени 20(двадесет) печеливши за наградата подаръчни кошници с продукти от MAGGI® на  стойност 50лв (петдесет лева), и 2 (двама) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от изтеглените двадесет печеливши.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на 08.12.2023г. на сайта на играта www.nestle.bg/XMASSMAGGI

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора и/или на Агенцията може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка с доставката на наградата.

Наградите на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, се предоставят от Организатора чрез куриер „Еконт Експрес“ и/или от агенция „Парида“ ЕООД чрез куриер „Спиди Експрес“. За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон/фактура, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Краен срок - 30 ноември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара