Спечелете дървени скутери и 300 комплекта HiPP

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка на продукти HiPP от определени обекти за поне 14.99 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се провежда в избрани обекти на територията на Република България, изброени в Приложение 1 към настоящите Официални правила.

В Кампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 15 октомври 2023 г. и пребивава на територията на Република България и е изпълнило условията на Кампанията, описани по-долу:

– Закупило е продукт/продукти с марка HiPP (с изключение на изброените по-долу продукти от категории храни за кърмачета и специализирани формули) на минимална стойност от 14,99 лв. /четиринадесет лева и деветдесет и девет стотинки/ с ДДС, в рамките на една покупка, независимо от неговия/техния вид, разновидност и грамаж, от участващите обекти, упоменати в чл. 2 на настоящите правила.

Продуктите HiPP храни за кърмачета и специализирани формули, които не участват в настоящата кампания са:

1. HiPP 1 БИО КОМБИОТИК МЛЯКО ЗА КЪРМАЧЕТА 300 ГР.
2. HiPP 1 БИО КОМБИОТИК МЛЯКО ЗА КЪРМАЧЕТА 350 ГР.
3. HiPP 1 БИО КОМБИОТИК МЛЯКО ЗА КЪРМАЧЕТА 800 ГР.
4. HiPP КОМБИОТИК ХИПОАЛЕРГЕННО МЛЯКО ЗА КЪРМАЧETA 350 ГР.
5. HiPP АНТИРЕФЛУКС МЛЯКО 600 ГР.
6. HiPP КОМФОРТ МЛЯКО 600 ГР.
7. HiPP ОРГАНИК 1 МЛЯКО ЗА КЪРМАЧЕТА 600 ГР.
8. HiPP 1 БИО КОЗЕ МЛЯКО 400 ГР.

– Регистрирало се е на https://hb-promo.com, като регистрацията включва: посочване на две имена, имейл адрес, телефон, посочване на номер на касова бележка за направена покупка и качване на снимка на касовата бележка.

В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон зарегистрация. В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените задължителни полета, което не може да го допусне до регистрация.

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация и съответната касова бележка.

За всяка извършена покупка на участващи продукти за стойността, описана по-горе, за която има отделна касова бележка, участникът е необходимо отново да изпълни стъпките на чл. 4 по-горе, а именно: да въведе две имена, имейл адрес и телефон, както и да посочи номер на касова бележка за направена покупка и да качи  снимка на касовата бележка. За участие в кампанията ще бъдат допускани само регистрирани касови бележки, които отговарят на посочените по-горе условия за тях. В платформата няма да бъдат допускани за участие касови бележки с едни и същи номера, както и касови бележки, от които не е видно вида/ наименованието на закупения продукт, търговския обект, от който е закупен и датата на закупуване. В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация и съответната касова бележка.

Един участник може да участва неограничен брой пъти в Кампанията с различни касови бележки. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез система на случаен принцип на 21.11.2023 г. Заедно с печелившите участници, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея, не бъде намерен, за да му бъде връчена и/или в случай, че е налице невъзможност да се установи връзка със спечелилите участници в рамките на до 3 /три/ от получаване на уведомлението от Организатора, че съответното лице е спечелил участник. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол. В случай, че определената дата за теглене на печелившите участници се падне в почивен и/или официален празничен ден, то печелившите участници ще бъдат изтеглени на първия работен ден след съответния почивен и/или официален празничен ден.

Телефонните номера на печелившите участници ще бъдат публикувани на https://hb-promo.com в деня на тегленето. Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането си в платформата имейл или телефонен номер. Наградите се доставят на посочения от печелившите участници адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата.

Наградите, които участниците могат да спечелят, пазарувайки участващите продукти от участващите обекти, описани в чл. 2 по-горе,  са:

1. 100 броя комплект HiPP, съдържащ:

            • HiPP Термос – 1 брой
            • HiPP Тренировъчна чаша (син или розов цвят, информацията се уточнява по имейл) – 1 брой

2. 100 броя комплект HiPP, съдържащ:

            • HiPP Подложка за повиване – 1 брой
            • HiPP Завивка за бебета – 1 брой

3. 100 броя комплект HiPP, съдържащ:

            • HiPP Чанта за пелени – 1 брой
            • HiPP NUK Шише за мляко – 1 брой

4. 3 броя HiPP Дървен скутер

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Краен срок - 15 ноември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара