Спечелете градински грилове, барбекю сетове и шезлонги от Coca-Cola и Fantastico

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://coca-cola.promo/campaigns/14/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти на Coca-Cola за поне 6 лв. от магазини Фантастико и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България само в участващи търговски обекти, а те са всички търговски обекти на Фантастико/ Fantastico магазини.
 
УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

0.330Л Coca-Cola Original
0.330Л Coca-Cola Без Захар
0.330Л Fanta всички вкусове
0.330Л Sprite
0.300Л Coca-Cola Original
0.300Л Fanta Портокал
0.330Л Мултипак Кен 5+1
0.5Л Coca-Cola Original
0.5Л Coca-Cola Без Захар
0.5Л Coca-Cola Без Захар Лимон
0.5Л Fanta всички вкусове
0.5Л Sprite
1Л Coca-Cola Original
1Л Coca-Cola Zero
1Л Fanta Портокал
1.5Л Coca-Cola Original,
1.5Л Coca-Cola Без Захар,
1.5Л Coca-Cola Без Захар Лимон
1.5Л Fanta всички вкусове,
2Л Coca-Cola Original,
2Л Coca-Cola Без Захар,
2Л Fanta всички вкусове
2х1.5Л Мултипак Coca-Cola Original

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са следните:

    Градински грил – 15 броя
    Барбекю сет 20 броя
    Градински шезлонг – 65 броя

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Тук посочената награда Барбекю е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

Наградата не включва поддръжка и ремонт или разходите за тях.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4 по-горе в тези правила, може да участва в Кампанията “Купи продукти Coca-Cola, Fanta или Sprite във Фантастико магазини за минимум 6 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за награда“ за спечелване на някоя за изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

1. Закупи Участващи продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (магазин Фантастико) в България, в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 6 лв;

2. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo.  в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

    Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани  за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Кампанията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Кампанията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
    Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Кампания, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие.  

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Кампанията.

Всяка регистрирация на касова бележка с покупка на Участващи продукти  на стойност минимум 6лв. съгласно описаното по-горе и отговаряща на  условията по тези Официални правила  дава на участника право на участие в Кампанията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 чл. 7.1. от правилата награди, НО в рамките на Кампанията, една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда, а  един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда, описани в т.7.1., не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил.  

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1. през целия период на Кампанията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица, ще могат да бъдат спечелени, с теглене на тобмола на случаен принцип, както следва:

    1 теглене (10.06.2023 г.) – х3 градински грил; х5 барбекю сет и х16 градински шезлонг – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 09.06.2023г.
    2 теглене (17.06.2023 г.) – х3 градински грил; х5 барбекю сет и х16 градински шезлонг – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 16.06.2023г.
    3 теглене (24.06.2023 г.) – х3 градински грил; х5 барбекю сет и х16 градински шезлонг – в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 23.06.2023г.
    4 теглене (01.07.2023 г.) – х6 градински грил; х5 барбекю сет и х17 градински шезлонг – в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията. до 23:59 часа на 30.06.2023г.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампания се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Кампанията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дупликати“ или „копие“ на касови бележки.
Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 7 дни след като предствител на Партньора се е свързал с него.  

Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

Краен срок - 1 юли 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара