Спечелете 2500 комплекта чаши и 632 500 броя кена Birra Moretti

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 юли 2024

Как се участва:

Чрез покупка на Birra Moretti с промоционален дизайн.

Пълни правила:

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са общо 635 000, от които:

    632 500 броя кена Birra Moretti 0.5л
    2500 бр. комплекта от по 4 чаши всеки, 250 мл с лимитран дизайн Birra Moretti

Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. Да закупи Birra Moretti кен 0.5л с промоционален дизайн или стъклена бутилка Birra Moretti 0.5л с промоционален етикет, съдържащи следното означение върху опаковката:

2. Да провери символа под капачката на бутилката или езичето на кена.

3. В случай че символът под капачката на стъклената бутилка е „Birra Moretti КЕН“ или символът езичето на кена е „BIRRA“, участникът печели 1 бр. Birra Moretti 0.5л и следва да посети https://birramoretti.com/bg/bg/promo, където може да види списък на Наградните центрове, от които да получи наградата си срещу предаване на печелившата капачка на бутилката или печелившото езиче от кен. В случай че наличностите в търговските обекти не достигат, спечелилите могат да потърсят наградите си в друг обозначен със стикер Награден център. Списъкът с Наградните центрове е публикуван на https://birramoretti.com/bg/bg/promo и може да бъде актуализиран при необходимост. Един участник в Играта може да размени до 6 печеливши капачки и/ или езичета на ден за награди в един Награден център.

В случай че под капачката на стъклена бутилка Birra Moretti 0.5л има изписано „Birra Moretti КЕН“, печелят 1 брой кен Birra Moretti 0.5л. Езичетата на кеновете, под които има изписано „BIRRA“, печелят 1 брой кен Birra Moretti 0.5л.

В случай че символът под капачката на стъклената бутилка с промоционален етикет или езичето на кена с промоционален дизайн са съответно „Birra Moretti ЧАШИ“ или „ЧАШИ“, участникът печели 1 брой комплект от 4 чаши Birra Moretti, 250 мл, с лимитиран дизайн. За да получи своята награда, участникът следва да се свърже с Организатора на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330, на която да сподели контакти за доставка – Имена, телефон и адрес, на който да бъде доставена наградата.

Наградите кен Birra Moretti 0.5л могат да се вземат от посочените на https://birramoretti.com/bg/bg/promo Наградни центрове, обозначени с награден стикер, в срок до 31.08.2024 г.

Ако спечелилият участник не потърси своя кен Birra Moretti 0.5л. в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

Наградата Комплект чаши Birra Moretti с лимитиран дизайн от Играта ще бъдат предоставени по следния начин:

При връчване на наградата участникът следва да предаде промоционалните капачки/езичета с печеливши текстове на куриера и да подпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ връчването на наградата и обстоятелството, че печелившият е пълнолетен. Ако печелившите капачки/езичета не бъдат връчени на куриера, той няма право да предостави наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара