Спечелете 50 барбекюта, 20 барбекю сета и 12 000 барбекю чинии от Coca-Cola и Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://coca-cola.promo/campaigns/6/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Coca-Cola от Kaufland и изтриване на скреч карта и/или регистриране на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията “Насладете се на магията заедно 2022 в Kaufland“ се организира и провежда на територията на Република България, само в участващи търговски обекти, а те са всички търговски обекти на Кауфланд България/ Kaufland магазини  ("Участващи обекти“).
 
Участващи са всички изброени по-долу продукти Coca-Cola, Fanta и Sprite, разпространявани в Участващите обекти – в магазинната мрежа на Кауфланд България („Участващи продукти“), а именно:

    1Л Coca-Cola Original
    1Л Coca-Cola Zero
    1Л Fanta Портокал
    1.5Л Coca-Cola Original
    1.5Л Coca-Cola Без Захар
    1.5Л Fanta всички вкусове
    1.5Л Sprite
    2Л Coca-Cola Original
    2Л Coca-Cola Без Захар
    2Л Fanta всички вкусове
    2Л Sprite
    2х2Л Мултипак Coca-Cola Original

Награди от онлайн частта на кампанията в coca-cola.promo са следните:
 
1. х 50 бр. – Преносимо барбекю
1. х 20бр. – Барбекю сет включващ 23 части – 4 вилици; 4 трапезни ножа; дълга вилица за барбекю; дълъг нож за барбекю; четка със силиконов накрайник; метална четка за почистване; щипки; шпатула; 2 солници; 6 вилички за царевица; куфар
 
Награди от частта на Кампанията, която се провежда в търговските обекти на Кауфланд:

    Барбекю чиния – 12,000 броя ( 3 вида по 4,000 броя от вид)

Онлайн част на Кампанията www.coca-cola.promo:
 
Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4, по-горе в тези правила, може да участва в Кампанията “Насладете се на магията заедно 2022 в Kaufland“ за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.1. награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:
 
1. Закупи Участващи продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (магазин Кауфланд) в България, в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са 2 броя;
 
2. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

    Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Кампанията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията, касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Кампанията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
    Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;
 
Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Кампанията, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея, и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие.  
 
Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на Официалните правила на Кампанията.
 
Всяка регистрация на касова бележка с покупка на Участващи продукти, съгласно описаното по-горе и отговаряща на условията по тези Официални правила, дава на участника право на участие в Кампанията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7 чл. 7.1. от правилата награди, НО в рамките на Кампанията, една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда, а един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда, описани в т.7.1., не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил.  
 
С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1. през целия период на Кампанията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени, с теглене на томбола на случаен принцип, както следва:

    1 теглене (08.06.2022 г.) – х5 Барбекю и х4 барбекю сета – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 07.06.2022г.
    2 теглене (15.06.2022 г.) – х5 Барбекю и х4 барбекю сета – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 14.06.2022г.
    3 теглене (22.06.2022 г.) – х5 Барбекю и х4 барбекю сета – в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 21.06.2022г.
    4 теглене (29.06.2022 г.) – х5 Барбекю и х4 барбекю сета – в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 28.06.2022г.
    5 теглене (04.07.2022 г.) – х5 Барбекю и х4 барбекю сета – в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 03.07.2022г.

За уникална и валидна регистрация, по смисъла на тази Кампанията, се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Кампанията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.
 
Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дубликати“ или „копие“ на касови бележки.
 
Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.
 
Нарушение включва и действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
в) използването на Касова бележка „Дубликат“ или „Копие“, или други терминологии, касаещи дублирането на касовата бележка.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 
Промоционална механика с участие за награди в търговските обекти на Кауфланд www.coca-cola.promo:
 
За участие в Кампанията е необходима покупка на два продукта в пластмасови бутилки от 1L, 1.5L, 2L Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар / 1.5L, 2L Fanta всички вкусове и Sprite, като продуктите трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект на Кауфланд България за удостоверяване на извършената покупка, за което участникът получава скреч карта на Информация в същия търговски обект, непосредствено след покупката. Участникът разбира на момента дали печели една от наградите, описани в т. 7.2.
 
Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.
 
Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 7 дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  
 
Наградите ще бъдат доставени чрез куриер, в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по-късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.
 
Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни  удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал.7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В тази връзка, в деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това, информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

Краен срок - 3 юли 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара