Спечелете 10 комплекта за пътуване от Rescue

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

К.Д
Б.С.Ю
Д.М
А.С
Ф.К
П.Д
П.В
М.Е
К.С
М.Д

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице на възраст над
18 години с постоянен адрес в Република България, което:
1. в периода на участие посети Сайта, на който се провежда Играта,
2. се регистрира за участие в специално създадената форма за участие, достъпна на
Сайта като попълни в нея две имена (име и фамилия) и мобилен телефон за връзка.
3. приеме настоящите Правила,
4. посочи отговор на въпроса, зададен на Сайта като условие.

Описание на наградите: 10 комплекта за пътуване „без паника и страх“.

Всеки комплект включва продукти Рескю:
1 бр. Рескю капки 10 мл.
1 бр. Рескю спрей
1 бр. Рескю пастили
1 бр. Рескю крем
1 бр. Рескю найт капки
1 бр. Рескю найт спрей
1 бр. Рескю чадър
1 бр. Рескю плажна чанта
1 бр. Рескю плажна възглавничка
1 бр. Рескю маска за очи

Участниците в Играта, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Тегленията на наградите по т. 6.1. ще се извърши на 20.06.2023 г.

След определяне на всеки печеливш участник се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш участник. Резервният печеливш участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Правила. В случай, че с вторите изтеглени печеливши участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

Организирането на раздаването на наградите се осъществява от ЮЛ, посоченo в точка 6.2, което лице осъществява контакт с печелившите участници на посочените от последните телефонен номер в регистрационната форма за участие в Играта.

Краен срок - 19 юни 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара