Спечелете керамични барбекюта Vida XL 2в1 и барбекю сетове от Coca-Cola и Фантастико

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://coca-cola.promo/campaigns/8/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти на Coca-Cola от магазини Фантастико за минимум 6 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията “Купи продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite от супермаркет от  ТВ  „Фантастико“  за минимум 6 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за барбекю награди“ се организира и провежда на територията на Република България  във  всички супермаркети  от  ТВ „Фантастико“  ("Участващи обекти“).
 
Участващи са всички продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta и Sprite, разпространявани в Участващите обекти – в магазинната мрежа на TВ „Фантастико“
 
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:
/Вид и брой награди/:

    Керамично Барбекю Vida XL 2в1 Камадо барбекю грил опушвач, 56см. („Барбекю“) – 15 броя
    Барбекю сет състоящ се от 12 части - 4 броя шишове, нож, вилица, шпатула щипка за скара, 4 бр. вилички за царевица – 50 броя

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Тук посочената награда Керамично Барбекю Vida XL е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
 
Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4, по-горе в тези правила, може да участва в Промоцията “Купи продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite от супермаркет от ТВ „Фантастико“ за минимум 6 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за барбекю награди“ за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:
 
1. Закупи Участващи продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (супермаркет  „Фантастико“) в България, в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект, като на една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 6 лв.;
 
2. Регистрира касовата бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo  в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, като при регистрацията посочи следните данни:

    Своите данни за контакт - имена, телефонен номер и електронен (и-мейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани единствено за цели, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията, касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
    Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;
 
Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие.  
 
Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на Официалните правила на Промоцията.
 
Всяка регистрация на касова бележка с покупка на Участващи продукти  на стойност минимум 6лв. съгласно описаното по-горе и отговаряща на условията по тези Официални правила дава на участника право на участие в Промоцията и съответно в разпределение на случаен принцип за една от посочените в Част 7 чл. 7.1. от правилата награди, НО в рамките на Промоцията, една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда, а един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда, описани в т.7.1., не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил.
 
С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1. през целия период на Промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени, с теглене на томбола на случаен принцип, както следва:

    1 теглене (08.07.2022 г.) – х3 Барбекю и x10 Барбекю сета – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 07.07.2022г.
    2 теглене (15.07.2022 г.) – х3 Барбекю и x10 Барбекю сета – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 14.07.2022г.
    3 теглене (22.07.2022 г.) – х3 Барбекю и x10 Барбекю сета – в тегленето участват регистрации направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 21.07.2022г.
    4 теглене (29.07.2022 г.) – х3 Барбекю и x10 Барбекю сета – в тегленето участват регистрации направени от началото на Промоцията. до 23:59 часа на 28.07.2022г.
    5 теглене (01.08.2022 г.) – х3 Барбекю и x10 Барбекю сета – в тегленето участват регистрации направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 31.07.2022г.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.
 
Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дупликати“ или „копие“ на касови бележки.
 
Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 7 дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  
 
Наградите ще бъдат доставени чрез куриер, в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.
 
Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В тази връзка, в деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Промоцията и във връзка с това, информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

Краен срок - 31 юли 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара