Спечелете 80 машини за пуканки и 40 аудиосистеми JBL от бонбони Suchard

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.suchard.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на бонбони Suchard за поне 7 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продукти, участващи в Промоцията: бонбони Suchard, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

    Стъпка 1: Купи бонбони Suchard на обща стойност минимум 7 лв. Необходимо условие е закупуването на бонбони Suchard на общата стойност от не по-малко от 7 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата на интернет страницата www.suchard.bg/promo

    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да въведе общата сума от закупените бонбони Suchard
        да отбележи, че не е робот
        да въведе валиден мобилен номер
        да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.suchard.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.suchard.bg/promo

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.

    Стъпка 3: Разбери веднага дали печелиш моментна награда – машина за пуканки.

Награди:

        Моментни награди - машина за пуканки, 80 бр. за периода на Промоцията (Игратa), наричани по-долу за краткост „моментни награди“.

        Седмични награди - аудиосистема JBL, 40 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „седмична награда“) - за да участва в тегленето на Промоцията потребителят трябва да регистрира 2 касови бележки, като никоя от тях не трябва да бъде печеливша за Моментна награда.

    За участие за моментна награда e необходимо потребител да регистрира ЕДНА КАСОВА бележка на стойност минимум 7 лв.

    Потребител влиза в тегленията за седмична награда с регистрация на ДВЕ КАСОВИ бележки на стойност минимум 7 лв всяка. и в случай, че с нито една от тях не е спечелена моментна награда.

    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели момента награда. След успешна регистрация на две касови бележки и в случай, че с никоя от тях не е спечелена момента награда, участникът автоматично влиза в тегленето за седмична награда за съответния период. Тегленията за седмични награди ще се проведат според графика, описан по-долу.

    Ако участник е влязъл в томболата за седмична награда с 2 регистрации в определен период и не я е спечелил, то тази регистрация се прехвърля и участва в следващите тегления за седмични награди до спечелването на такава или до изтичане на Промоцията.

    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването за седмичната награда.

    Например:
        1. Ако участник е регистрирал 4 касови бележки и не е спечелил моментна награда с някоя от тях, то той участва 2 пъти в тегленето за седмична награда.
        2. Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и е спечелил моментна награда с 1 от тях, то той трябва да регистрира нова касова бележка за участие в тегленето и за седмична награда.

Разпределение на наградите

    Моментни награди - машина за пуканки, 80 бр. за периода на Промоцията (Игратa). Разпределението на наградите ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. В периода са предвидени за спечелване средно по 1 брой моментни награди дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления.

    Печелившите ще бъдат публикувани до 48 часа от момента на изтегляне на www.suchard.bg/promo като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

    Седмични награди – аудиосистема JBL, 40 бр. за периода на Промоцията (Игратa). Тегленето на седмичните награди ще се извърши сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за моментната награда по време на периода на активността. 

Разпределението на периодите за теглене на седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
        Период 1: 01.05. - 7.05.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 8.05.2023 г., за този период са предвидени 4 броя аудиосистеми JBL
        Период 2: 8.05. – 14.05.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 15.05.2023 г., за този период са предвидени 4 броя аудиосистеми JBL
        Период 3: 15.05. – 21.05.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 22.05.2023 г., за този период са предвидени 4 броя аудиосистеми JBL
        Период 4: 22.05. – 28.05.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 29.05.2023 г., за този период са предвидени 4 броя аудиосистеми JBL
        Период 5: 29.05. – 4.06.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 5.06.2023 г., за този период са предвидени 4 броя аудиосистеми JBL
        Период 6: 5.06. – 11.06.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 12.06.2023 г., за този период са предвидени 5 броя аудиосистеми JBL
        Период 7: 12.06. – 18.06.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 19.06.2023 г., за този период са предвидени 5 броя аудиосистеми JBL
        Период 8: 19.06. – 25.06.2023 г. (8 дни), тегленето се извършва на 26.06.2023 г., за този период са предвидени 5 броя аудиосистеми JBL
        Период 9: 26.06. – 30.06.2023 г. (8 дни), тегленето се извършва на 1.07.2023 г., за този период са предвидени 5 броя аудиосистеми JBL

    Тегленето на печелившите участници за седмична награда ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.suchard.bg/promo като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата. Печелившите участници ще бъдат обявени до 48 ч от момента на изтеглянето на www.suchard.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/. т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. машина за пуканки и 1 бр. аудиосистема JBL.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници за моментна награда ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618984 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката. Печелившите участници за седмична награда ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите участници за седмична награда ще получат телефонно обаждане от представител на Организатора на играта с цел валидиране на печелившите касови бележки. В случай, че печеливш участник не предостави тази информация, награда не се предава и се изтегля друг участник на негово място.

Един участник може да направи максимум 6 регистрации в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 60 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените бонбони Suchard на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

    Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Краен срок - 30 юни 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара