Спечелете 20 ваучера за гориво по 100 лв. от бензиностанции OMV

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

1. 0889447xxx (45106)
2. 0877307xxx (188355)
3. 0898761xxx (198089)
4. 0885520xxx (229905)
5. 0878166xxx (959303)
6. 0887388xxx (274500)
7. 0878752xxx (286261)
8. 0888804xxx (321603)
9. 0887763xxx (322093)
10. 0889432xxx (324843)
11. 0876945xxx (394799)
12. 0878104xxx (594133)
13. 0887203xxx (599060)
14. 0882356xxx (640839)
15. 0895672xxx (697853)
16. 0878984xxx (703150)
17. 0898594xxx (727284)
18. 0876752xxx (274034)
19. 0876587xxx (959304)
20. 0877899xxx (431706)

Как се участва:

Чрез покупка на десерти KITKAT® POPS, LION® POPS и Smarties 105g от бензиностанции OMV и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда само в обектите на ОМV България ООД на територията на Република България.

В Играта участват всички  шоколадови десерти с марките KITKAT® POPS, LION® POPS и Smarties 105g

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 20 (двадесет) ваучера за гориво, всеки ваучер на стойност 100 (сто) лева за бензиностанции ОМV България ООД.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете шоколадови десерти с марките KITKAT® POPS, LION® POPS и/или Smarties 105g от обект на ОМV България ООД, на стойност минимум 4 (четири) лева в един фискален бон.

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в играта продукти с марките KITKAT® POPS, LION® POPS и/или Smarties 105g за минимум 4лв (четири лева) в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/pops-promo

Потребителят следва да въведе име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове  на интернет адрес: www.nestle.bg/pops-promo.(„Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един фискален бон/фактура може да бъде регистриран от потребител само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, поне 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Магазините участващи в Играта са: обектите на ОМV България ООД, разположени на територията на Република България.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 31.05.2023 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) печеливши и 2 (два) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на 14.06.2023г. на Сайта на играта www.nestle.bg/pops-promo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Краен срок - 31 май 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара