Спечелете 6 аудиосистеми и 50 хладилни чанти с бира от Tuborg и Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://tuborgpromo.bg/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Tuborg за 7 лв. от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, само в търговските обекти на Кауфланд България.

В Играта участват следните продукти TUBORG , закупени от търговски обекти на Кауфланд България:

Tuborg стъклена бутилка за еднократна употреба - 0,33 л.
Tuborg стъклена бутилка за многократна употреба - 0,5 л.
Tuborg кен за еднократна употреба - 0,5 л.
Tuborg кен Мултипак за еднократна употреба - 4 х 0,5 л.
Tuborg пластмасова бутилка за еднократна употреба - 1 л.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукти TUBORG на стойност минимум 7 лв. (независимо от разфасовката и комбинацията) от обекти на верига магазини Кауфланд. Сумата от 7 лева може да бъде разпределена в една или няколко касови бележки. Касовите бележки следва да съдържат марката Tuborg на закупените продукти. За избягване на съмнение в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени.

Стъпка 2 : При първоначална регистрация участникът ще получи еднократен уникален код чрез SMS на посочения от него номер. Кодът следва да бъде въведен в полето за регистрация с цел верифициране на телефонния номер.

Стъпка 3 : Да регистрира стойността, номера от касовата бележка, броя закупени продукти TUBORG и общата сума с ДДС на интернет страницата www.tuborgpromo.bg

При регистрацията участникът трябва:
-да въведе номера на касовата бележка ;
- да въведе общата сума от закупените TUBORG продукти с ДДС;
- да въведе мобилен номер;
- да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.tuborgpromo.bg

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия съответният касов бон се счита за невалиден.

За целия период на Играта всички заинтересувани могат да задават въпроси по Играта на тел. 0882618984 (според тарифния план на абоната).

Наградите в Играта са:

- 6 броя аудио системи
- 50 броя хладилни чанти, всяка пълна с 6 кена Tuborg 500 мл

Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 56 /петдесет и девет/ броя награди. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

Организаторът на Играта запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изобразения на рекламните материали награди, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

За информация на участниците, наградите хладилни чанти, пълни с 6 кена Tuborg 500 мл са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Спечелите аудио система следва да попълнят протокол с данни за подаване на Данъчна декларация от страна на организатора, тъй като наградата е на стойност над облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Наградите ще бъдат изтеглени след края на играта чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер измежду всички участници , регистрирали успешно касови бележки за закупена бира Tuborg на стойност минимум 7 лв.

Един участник може да направи максимум 20 регистрации на ден. Един участник може да спечели само една награда за периода на промоцията.

Един касов бон, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез sms на посочения от тях мобилен номер. В sms-а ще им бъде предоставен телефон номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Наградите се предоставя след изпълнение на условията по т. 6.3.4. В допълнение, в рамките на седмица преди доставката представител на организатора ще се свърже с печелившия участник, за да уточни точния адрес и ден за получаване на наградата. 6.3.6. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 и т. 6.3.5 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на лична карта и касовия бон/касовите бонове, с който/които участникът е спечелил наградата .

Краен срок - 7 август 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара