Спечелете хладилни чанти, плажни кърпи и пакети Bruschette Maretti

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 юни 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Bruschette Maretti от определени магазини и изтриване на скреч карта.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда в търговски обекти на територията на Република България, обозначени с рекламен плакат на Играта.

В настоящата Игра участват всички продукти с търговска марка „Bruschette Maretti”.

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение. Играта ще бъде обявена на www.marettibakery.com и чрез рекламни плакати в участващите търговските обекти.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва дa закупят от някой от участващите търговските обекти, поне:

(i) два продукта с търговска марка “Bruschette Maretti” 70 гр.;

ИЛИ

(ii) един продукт с търговска марка “Bruschette Maretti” 140 гр.,

 да вземат скреч карта от касата в обекта и след изтриване на скреч зоната на картата веднага ще разберат дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1 по-долу.

Всеки участник има право на многократно участие в Играта. В случай че в една касова бележка е отразена покупката на повече от два продукта, участващи в Играта, участникът има право да получи брой скреч карти по т. 5.1, както следва:

- за всеки два закупени продукта с търговска марка “Bruschette Maretti” 70 гр. се предоставя по една скреч карта;

- за всеки закупен продукт с търговска марка “Bruschette Maretti” 140 гр. се предоставя по една скреч карта.

Служителят на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е/са даден/и съответният полагащ се брой скреч карти със знак „Х“ и/или негов подпис. Касова бележка, върху която е поставен подпис или знак „Х“, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и скреч карта/и.

Наградите в Играта са следните:

1. Плажна кърпа (на стойност 11,20 лева, без ДДС) –  общо 2 000 бр.
2. Пакет Bruschette Maretti 70 гр. с вкус „Гъби“ – общо 15 000 бр.
3. Хладилна чанта (на стойност 10,75 лева, без ДДС) - общо 2 000бр.

Спечелилите награда по т. 6.1.1. или  6.1.2 или 6.1.3. получават наградата си веднага от търговския обект, от който са закупили продуктите и са изтеглили печеливша/и скреч карта/и срещу показване на печелившата/ите карта/и. Скреч картите, срещу които вече са получени награди, се унищожават, перфорират или се обозначават по друг подходящ начин, с цел да не могат да бъдат използвани за последващо неправомерно получаване на награда.

В случай че картите и/или наградите по т. 6.1.1. и 6.1.2 и 6.1.3. бъдат изчерпани преди края на Играта - 30.06.2023г. в някой или във всички търговски обекти, участващи в Играта, то тя (Играта) ще бъде прекратена от Организатора предсрочно за съответния обект/и, за което ще бъде публикувано съобщение на следната интернет страница: www.marettibakery.com В случай че след изтичане периода на Играта, т.е. след 30.06.2023 г. в участващите търговски обекти са останали неспечелени награди, същите ще бъдат върнати на Организатора.

Не се допуска подменянето на спечелени награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара