Спечелете 40 барбекюта, комплекти за барбекю, комплекти за бургери и комплекти с ножове от Staropramen

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://staropramenpromo.bg/winners

Как се участва:

Чрез закупуване на продукти Staropramen и регистрация на кодовете под капачката.

Пълни правила:

Купи Staropramen бутилка и/или кен от лимитираната серия от 02.05. до 26.06.2022 г., регистрирай кода под капачката или езичето на staropramenpromo.bg и разбери веднага дали печелиш една от следните награди:

280 x Комплект инструменти за барбекю

280 x Комплект за приготвяне на бургери

280 x Комплект ножове за месо

Всеки регистриран код, който не печели моментна награда, те приближава с една стъпка до участието в томболата за голямата награда.

Регистрирай 11 непечеливши кода и участвай в седмичните томболи за:

40 x Барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler

Промоцията се провежда във всички обекти от канал магазини и канал заведения, в които се предлагат продукти под марка Staropramen от лимитираната серия кен или бутилка 500 мл.

Всеки понеделник в периода на промоцията (на 09.05., 16.05., 23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06. и 27.06.2022 г.) ще бъдат определяни по 5 (пет) печеливши участника за награда барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler. Тегленето на печелившите участници ще се извършва със специално разработен за нуждите на промоцията софтуер, който на случаен принцип ще изтегля определения брой печеливши измежду всички участници, регистрирали успешно 11 кода, с които не е била спечелена преди това моментна награда.

Периодът, в който участник в Промоцията може да получи голямата награда – барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler, е в рамките на 45 работни дни след тегленето на спечелилия, при спазване на всички условия за предоставяне на голямата награда, подробно описани в Части 8 и 9.

Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:
За да участвате в Промоцията за награда комплект инструменти за барбекю, комплект за приготвяне на бургер, комплект ножове за месо или барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler, трябва да закупите от съответния участващ магазин продукт/и с марка Staropramen от следните опаковки и разфасовки:
ИМЕ НА ПРОДУКТА     РАЗНОВИДНОСТ     РАЗФАСОВКА
Staropramen RGB     Стъклена бутилка за многократна употреба, лимитирана серия     0,5л
Staropramen CAN     Кен за еднократна употреба, лимитирана серия     0,5л

Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:
За да участвате в Промоцията за награда комплект инструменти за барбекю, комплект за приготвяне на бургер, комплект ножове за месо или барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler, трябва да закупите от съответното участващо заведение продукти с марка Staropramen от следните опаковки и разфасовки:
ИМЕ НА ПРОДУКТА     РАЗНОВИДНОСТ     РАЗФАСОВКА
Staropramen RGB     Стъклена бутилка за многократна употреба, лимитирана серия     0,5л
Staropramen CAN     Кен за еднократна употреба, лимитирана серия     0,5л

За да участва за награда комплект инструменти за барбекю, комплект за приготвяне на бургер или комплект ножове за месо, участникът трябва да закупи в рамките на промоционалния период поне 1 (един) продукт Staropramen от лимитирана серия кен или бутилка 500 мл от свободно избран обект, предлагащ продукти под марка Staropramen. Под капачката на бутилката/езичето на кена участникът ще открие промоционален код.

След това участникът трябва да посети уебсайтa www.staropramenpromo.bg, да въведе ръчно кода, както и мобилен телефон за връзка. Сайтът може да бъде посетен и след сканиране на QR кода на продукт Staropramen от лимитирана серия кен или бутилка 500 мл.

Участникът трябва да регистрира поне 1 (един) код от продукт Staropramen от лимитирана серия кен или бутилка 500 мл, за да участва с 1 валидно участие за награда комплект инструменти за барбекю, комплект за приготвяне на бургер и комплект ножове за месо. Няма ограничение в броя на регистрираните кодове и валидните участия.

При регистрирани поне 11 (единадесет) кода от продукти Staropramen от лимитирана серия кен или бутилка 500 мл, с които обаче участникът не е спечелил някоя от останалите награди по т. 8.1, той участва в седмичната томбола за награда барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler. Той участва във всяко седмично теглене за награда барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler, докато не бъде изтеглен за награда или промоцията не приключи.

Един код може да се регистрира само веднъж и с него може да се спечели само една моментна награда по т.8.1. В случай, че кодът не печели моментна награда, той се прехвърля към кодовете, необходими за участие в седмичните томболи за голяма награда барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler.

Регистрация на код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна. Промоцията предвижда свободна и валидна регистрация на кодове до 23:59:59 часа на 26.06.2022 г.

Тегленията на всички награди ще се реализират чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер, който ще изтегля на случаен принцип измежду всички успешно регистрирали се в играта участници. Тегленията на наградите комплект инструменти за барбекю, комплект за приготвяне на бургер, и комплект ножове за месо ще се случват веднага след успешно регистриране на код в срока на промоцията, като спечелилите участници ще бъдат уведомени веднага чрез съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер, ако печелят.

Всеки понеделник в периода на промоцията (на 09.05., 16.05., 23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06. и 27.06.2022 г.) ще бъдат определяни по 5 (пет) печеливши участника за награда барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler. Тегленето на печелившите участници ще се извършва със специално разработения за нуждите на промоцията софтуер, който на случаен принцип ще изтегля определения брой печеливши измежду всички участници, регистрирали успешно 11 кода, с които не е била спечелена преди това моментна награда.

Регистрирани кодове от продукти Staropramen от лимитирана серия кен или бутилка 500 мл, с които вече е спечелена една от моментните награди, не участват в други тегления за други моментни награди, нито пък в седмичните томболи за награди. Регистрирани кодове, с които е спечелена голяма награда, също не участват в каквито и да било други тегления за награди.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички кодове, които са регистрирали и с които са спечелили награда.

Един участник може да спечели неограничен брой от моментните предметни награди, но не повече от една голяма награда, барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler.

Участник може да регистрира неограничен брой кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Всички награди се предоставят само срещу представяне на кодовете, с които са спечелени, и документ за самоличност.

Участниците, спечелили награда комплект инструменти за барбекю, комплект за приготвяне на бургер и комплект ножове за месо, ще бъдат известени със съобщение на екрана и със SMS на посочения от тях мобилен номер. В SMS-а ще им бъде предоставен телефонен номер, на който печелившите участници трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде подсетен с допълнителен напомнящ SMS на мобилния номер еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени спечелили.

В рамките на 30 (тридесет) работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на посочения адрес. Ако спечелилият не може да бъде открит на посочения от него адрес, спечелената награда може да бъде взета лично в 10-дневен срок от склад на Организатора след предварителна уговорка. В случай че спечелилият наградата откаже да я получи или не отговоря на правилата на Промоцията и наградата не може да му бъде предоставена, Организаторът на Промоцията си запазва правото да преотстъпи наградата на следващ участник.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията, срещу представяне на кода или кодовете, с които е спечелена наградата, и представяне на документ за самоличност.

Наградата барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler се предоставя по следния начин и при следните условия:
• В срок от 5 (пет) работни дни след уведомлението за спечелване на награда чрез SMS, спечелилият участник е длъжен да се обади на посочения в уведомителния SMS телефонен номер, да потвърди устно по телефона притежаването на кодовете, с които е участвал, както и желанието и възможността си да се възползва от наградата при описаните по-долу условия, и да предостави данни за доставка (три имена, ЕГН и адрес).
• В деня на получаването на наградата барбекю на дървени въглища Char-Griller Wrangler спечелилият участник е длъжен да предостави на представител на Организатора печелившите кодове, с които е спечелил, за да се възползва от наградата си, както и да покаже лична карта, с която да удостовери самоличността си и че е бил пълнолетен към началната дата на Промоцията.
• Ако спечелил участник не потвърди устно в указания срок, че пази и съхранява печелившите кодове, и/или ако откаже да се възползва от наградата, то тя ще бъде предоставена на резервен спечелил. При всички положения, в случай че спечелилият наградата не може да бъде открит на посочения от него адрес, откаже да получи наградата или не отговоря на правилата на Промоцията и наградата не може да му бъде предоставена, Организаторът на Промоцията си запазва правото да преотстъпи наградата на следващ участник.

Транспортните разходи за доставка на наградата се поемат от Организатора.

Краен срок - 26 юни 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара