Спечелете мотоциклет Vespa, кошници за пикник, метални чаши и бутилки от Hell

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 юни 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта или покупка на продукти Hell и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В зависимост от това, дали участието в Промоцията е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора, Промоцията включва две категории:

    Първа категория с включени награди: кошница за пикник, метална чаша и метална бутилка. Участието в промоцията за кошница за пикник, метална чаша и метална бутилка е свързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

    Втора категория с включена награда: мотоциклет VESPA Primavera 50 Euro. Участието в томболата за мотоциклет VESPA Primavera 50 Euro не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

В промоцията могат да участват всички физически лица, законно пребиваващи в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.

За да се включи в промоцията за кошница за пикник, метална чаша и метална бутилка, Потребителят следва:

    Да направи покупка в който и да било от търговските обекти, предлагащи напитките HELL ENERGY COFFEE (в промоцията участват всички вкусове – Капучино, Лате, Слим Лате, Дабъл Еспресо, Кокос и Солен Карамел), в периода от 01.05.2022 г. до 30.06.2022 г.;
    Да регистрира фискалния бон (касовата си бележка) на следния електронен адрес: hellenergypromo.bg

Потребителят следва да регистрира номер на касова бележка, която доказва закупуването на продукти, посочени в чл. 3, т. 1, като качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на hellenergypromo.bg, на която ясно и недвусмислено да се вижда:

    че продуктите на касовата бележка са на Energy Coffee:
    тяхната стойност,
    номерът на касовата бележка.

Регистрация, при която Потребителят:

    не е качил ясна снимка на касова бележка или
    касовата бележка включва различни от посочените в 6, ал. 1 продукти,

се смята за невалидна. В тези случаи Организаторът си запазва правото да не включи съответния Потребител в седмичното теглене на играта.

Една и съща касова бележка не може да се използва от повече от един Потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

При регистриране на валиден фискален бон системата информира Потребителя, че неговата регистрация е успешна.

Потребителят трябва да запази до края на промоцията касовата бележка, регистрирана на сайта на hellenergypromo.bg.

За да се включи в томболата за мотоциклет VESPA Primavera 50 Euro, Потребителят следва:

    Да се регистрира на bg;
    Да посочи трите си имена и телефонен номер за контакт;

Какви награди може да спечелите?

Изпълнявайки условията на Промоцията от чл. 6, Потребителят ще участва в томбола за една от следните награди:

КОШНИЦА ЗА ПИКНИК – общо 30 броя

МЕТАЛНА ЧАША – общо 100 броя

МЕТАЛНА БУТИЛКА – общо 300 броя

Тегленето на наградите ще бъде от големи (като под голяма се разбира кошница за пикник) към малки (под малки се разбира метална бутилка и метална чаша) награди.

Един Потребител може да спечели максимално 1 брой награди от всеки вид в посочените в чл. 10 периоди на тегления.

С оглед пазарната им стойност, наградите „метална бутилка“ и „метална чаша“ представляват предметна печалба с незначителна стойност по см. на § 1., т. 62 ЗДДФЛ, а именно предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. За придобиването на същите не се дължи данък върху доходите на физическите лица на осн. чл. 13, т. 21 ЗДДФЛ. За предметната награда „КОШНИЦА ЗА ПИКНИК“ разходът за дължимия данък се поема от Организатора. За целта ще бъдат изискани допълнителни данни на победителя – ЕГН и номер на лична карта, които той следва да попълни в декларация и върне на куриера в момента на получаване на наградата.

Изпълнявайки условията на Промоцията от чл. 7, Потребителят ще участва в томбола за мотоциклет VESPA Primavera 50 Euro

Тегленето на наградите ще се организира на датите, както следва:

Първо теглене на 05.05.2022 г. за периода от 01.05.2022 до 04.05.2022 г., когато ще бъдат изтеглени: 3 бр. кошници за пикник; 10 бр. метални чаши; 30 бр. метални бутилки;

Второ теглене на 12.05.2022 г. за периода от 05.05.2022 г. до 11.05.2022 г., когато ще бъдат изтеглени: 3 бр. кошници за пикник;10 бр. метални чаши; 30 бр. метални бутилки

Трето теглене на 19.05.2022 г. за периода от 12.05.2022 г. до 18.05.2022 г., когато ще бъдат изтеглени: 3 бр. кошници за пикник; 10 бр. метални чаши; 30 бр. метални бутилки

Четвърто теглене на 26.05.2022 г. за периода от 19.05.2022 г. до 25.05.2022 г., когато ще бъдат изтеглени:3 бр. кошници за пикник;10 бр. метални чаши; 30 бр. метални бутилки

Пето теглене на 02.06.2022 г. за периода от 26.05.2022 г. до 01.06.2022 г., когато ще бъдат изтеглени: 3 бр. кошници за пикник;10 бр. метални чаши; 30 бр. метални бутилки

Шесто теглене на 09.06.2022 г. за периода от 02.06.2022 г. до 08.06.2022 г., когато ще бъдат изтеглени:3 бр. кошници за пикник; 10 бр. метални чаши; 30 бр. метални бутилки

Седмо теглене на 16.06.2022 г. за периода от 09.06.2022 г. до 15.06.2022 г., когато ще бъдат изтеглени: 3бр. кошници за пикник; 10 бр. метални чаши; 30 бр. метални бутилки

Осмо теглене на 23.06.2022 г. за периода от 16.06.2022 г. до 22.06.2022 г., когато ще бъдат изтеглени:3 бр. кошници за пикник; 10 бр. метални чаши;30 бр. метални бутилки

Девето теглене на 30.06.2022 г. за периода от 23.06.2022 г. до 29.06.2022 г., когато ще бъдат изтеглени: 6 бр. кошници за пикник; 20 бр. метални чаши; 60 бр. метални бутилки

Тегленето на победителя за мотоциклет VESPA Primavera 50 Euro ще се осъществи на 01.07.2022

Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на hellenergypromo.bg и информирани чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда.

За  промоцията по чл. 6, за да бъде валидиран, Участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в чл. 3, т. 1.

Организаторът на Играта не носи отговорност, при условие че регистриран участник е предоставил некореспондиращ, непълен или неточен телефонен номер, на който да бъде уведомен, че е печеливш в Играта или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

В случай че някой участник, който е спечелил награда, бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избиран за награда и новият печеливш бива уведомяван при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно по решение на Организатора.

Доставките на наградите ще бъдат осъществявани по куриер в работни дни от 09:00 до 18:00 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Участникът трябва да запази регистрираните касови бележки и опаковките на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера като доказателство, че участието му в играта е според правилата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара