Спечелете 120 кена Загорка и 480 стека Загорка Ретро

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://zagorka.bg/dostapivko/pdf/winners-1.pdf

Как се участва:

С покупка на продукти Загорка за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участницитеза целия период
на Кампанията, са:

 4 броя – 120 броя Загорка Ретро кен 0.5л ;
 480 броя - 1 стек (9х0.5л) Загорка Ретро кен 0.5л

Участието в Кампанията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Продукти, даващи право на участие в Кампанията:

1 Загорка пластмасова бутилка 1 л
2 Загорка пластмасова бутилка 2 л
3 Загорка стъклена бутилика за многократна употреба 500 мл
4 Загорка Ретро стъклена бутилика за многократна употреба 500 мл
5 Загорка Ретро кен 500 мл
6 Загорка кен 500 мл
7 Загорка 0.0 кен 500 мл
8 Загорка мултипак кен 4 x 500 мл

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е
необходимо:
1. Да закупи от които и да е от продуктите, изброени в т. 11 по-горе, или комбинация от тях, в
една покупка за минимум 5 лв., регистрирана на една касова бележка.
2. Да запази и регистрира касовата бележка на https://zagorka.bg/dostapivko, като при
регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер,имейл адрес, брой закупени продукти,
даващи право на участие в Кампанията, стойността им и да качи снимка на касовата бележка
във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите
ъгъла касовата бележка в цялост с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR
код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде
регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада
с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.
Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа
продукт и/или продукти на Загорка за мининмум 5 лв., даващи право на участие в Кампанията,
ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на
Кампанията, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не
отговаря на други изисвкания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.
3. Участникът трябва да регистрира поне 1 (една) касова бележка с продукт(и) с марка
Загорка за минимум 5 лв , за да участва с 1 (едно) валидно участие в тегленето за
 една от 4 броя - 120 броя Загорка Ретро кен 0.5л или
 един от 480 броя - 1 стек (9х0.5л) Загорка Ретро кен 0.5л

Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в срока на Кампанията
по т. 8 от тези Правила – наведнъж или на няколко пъти.

Една касова бележка може да се регистрира само веднъж.

Печелившите участници от всяко теглене се определят на произволен принцип чрез
томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер, като тегленето ще бъде записано.
Имената на победителите ще бъдат публикувани в сайта https://zagorka.bg/dostapivko, след
всяко теглене описано в т.13, не по – късно 7 дена след вясяко теглене.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови
бележки, които са регистрирали.

Участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, с което увеличава
шансовете си в томболата за награди.

Един потребител може да качи до 2 бележки в рамките на 24 часа.

Един участник може да спечели само една награда от вид

Тегленето на наградите се извършва както следва:

Теглене 1
На 28.02.2022г. в присъствието на представители на Организатора чрез автоматизиран софтуер
ще бъдат изтеглени общо: една от 4 броя нагаради - 120 броя Загорка Ретро Кен 500 мл. и 120
броя от 480 броя награди – 1 стек (9 броя) Загорка Ретро Кен 500 мл. Организаторът ще се
свърже с печелившите в срок до 04.03.2022г.

Теглене 2
На 07.03.2022г. в присъствието на представители на Организатора чрез автоматизиран софтуер
ще бъдат изтеглени общо: една от 4 броя нагаради - 120 броя Загорка Ретро Кен 500 мл. и 120
броя от 480 броя награди – 1 стек (9 броя) Загорка Ретро Кен 500 мл. Организаторът ще се
свърже с печелившите в срок до 11.03.2022г.

Теглене 3
На 14.03.2022г. в присъствието на представители на Организатора чрез автоматизиран софтуер
ще бъдат изтеглени общо: една от 4 броя нагаради - 120 броя Загорка Ретро Кен 500 мл. и 120
броя от 480 броя награди – 1 стек (9 броя) Загорка Ретро Кен 500 мл. Организаторът ще се
свърже с печелившите в срок до 18.03.2022г.

Теглене 4
На 21.03.2022г. в присъствието на представители на Организатора чрез автоматизиран софтуер
ще бъдат изтеглени общо: една от 4 броя нагаради - 120 броя Загорка Ретро Кен 500 мл. и 120
броя от 480 броя награди – 1 стек (9 броя) Загорка Ретро Кен 500 мл. Организаторът ще се
свърже с печелившите в срок до 25.03.2022г.

При всяко теглене се теглят печеливши участници според броя на наградите, участващи в
тегленето, и равен брой резерви.

Наградите се предоставят само и единствено на печеливши участници, отговарящи на
Правилата на Кампанията, срещу представяне на регистрирана печеливша касова бележка и
документ за самоличност, удостоверяващ пълнолетие. Награди не се предоставят на
непълнолетни лица.

Спечелилите награда ще бъдат уведомени от Организатора на предоставения при
регистрацията телефонен номер.

В случай че Организаторът не успее да се свърже до 3 (три) обаждания в рамките на 3
работни работни дни с печеливш участник по причини, за които Организаторът не носи
отговорност, наградата се предоставя на първия по ред резервен печеливш, съгласно
настоящите правила.

Спечелилите награда 120 броя Загорка Ретро Кен 500 мл и 1 стек (9 броя) Загорка Ретро
Кен 500 мл ще получат наградата си на посочения от тях адрес за доставка в срок до 30
(тридесет) дни от деня на свързването с печелившия участник.

Спечелилите награда 120 броя Загорка Ретро Кен 500 мл ще бъдат помолени да
предоставят три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“
АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба,
чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС.

В случай че печелившият не представи на куриера печелившата касова бележка,
Организаторът предоставя наградата на първия по ред резервен печеливш.

Краен срок - 13 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара