Спечелете бири Ариана и гифове с ваши лафове

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://ariana.bg/gifpacks/winners

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участието в Играта е индивидуално и НЕ Е ОБВРЪЗАНО С ПОКУПКА на продукти от
портфолиото на Организатора.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците са общо 20 сета, като всеки сет
включва gif pack1 (сет с анимирани графични изображения) с приятелските лафчета и три стека
Ариана Светло кен 9x0,5л.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е
необходимо:
1. Да посети страницата на Организатора - http://ariana.bg и да напише авторски лафове от
чата с приятели, които желае да получи като gif pack.
2. Да попълни на предвидените в регистрационната форма на Интернет страницата
http://ariana.bg данни за контакт - адрес на електронна поща (имейл адрес), телефонен номер и
две имена.

Да потвърди, че е запознат с Правилата, Политиката за обработване на лични данни, както
и да потвърди, че има навършени 18 години.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой лафове в периода на
провеждане на Играта.

Въведените Лафовете (текстове), които се качват, не трябва да съдържат:
• обиди
• език, призоваващ към насилие;
• думи, жестове или символи, които насаждат омраза или са дискриминационни по
отношение на раса, етнически произход, религия, пол, увреждане, сексуална ориентация
или политически убеждения;
• сексуално съдържание;
• спам, кликбейт или файлове, съдържащи вируси, които могат да повредят компютрите
или мобилните устройства на другите хора;
• атаки срещу определени групи или коментари със заплахи и тормоз;
• търговски предложения;
• конфиденциална информация или търговски тайни;
• рекламни съобщения или всякакви други съобщения, които носят рекламно послание

Организаторът си запазва правото по своя преценка да дисквалифицира от участие
участник, публикувал съдържание, противоречащо на т. 11.2. и 11.3.

Печелившите ще бъдат теглени периодично, както следва - в дните 09.08.2023г., 23.08.2023г.,
06.09.2023г. и 20.09.2023г. ще бъдат теглени по 5 (пет) печеливши заедно с 2 (двама) резервни
участници, изпълнили условията на играта.

Печелившите участници се определят на случаен принцип измежду всички успешно
извършили регистрацията си участници чрез използване на компютърна конфигурация.
Тегленето ще се извърши от представители на Организатора и Оператора. Спечелилите
участници от всяко теглене ще бъдат публикувани на Интернет страницата http://ariana.bg в
дните 11.08.2023г., 25.08.2023г., 08.09.2023г. и 22.09.2023г..

Печелившите участници ще бъдат посочени чрез своите инициали и телефонен номер,
използван за регистрация, със скрити последни 3 цифри.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Оператора чрез изпращане на електронно
съобщение на вписания в регистрационната форма на участника имейл адрес.

В срок от 10 (десет) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла,
посочен от печелившия в регистрационната му форма, той следва да се свърже с Оператора, като
му предостави трите си имена, телефонен номер на лицето, което ще приеме наградата, и точен
пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата.

Ако в този срок печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи
правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните печеливш. Ако и
първият резервен печеливш не посочи данните си в срок от 10 (десет) работни дни от датата на
изпращане на съобщението на имейла, посочен от участника в регистрационната му форма, той
също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен печеливш при
съответно приложение на настоящите Правила и така се процедира до изчерпване на всички
осем резервни печеливши. В случай че и осмият резервен не изпрати в срок личните си данни, не удостовери самоличността си при получаване на наградата или откаже да я получи, наградата
не се връчва.

Никой печеливш (редовен или резервен) не може да получи повече от един награден сет (гиф
пак и три стека Ариана Светло кен 9x0.5л.

Краен срок - 17 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара