Спечелете 60 ваучера по 20 лв. за пазаруване в Lidl

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2022

Как се участва:

С използване на мобилно приложение.

Пълни правила:

ЧНГ, приятели! Празниците продължават с Broshura.bg - тази година отбелязваме десетия си рожден ден и всеки месец ще подаряваме ваучери за пазаруване в ЛИДЛ 🎁. 

Възможност да спечелят имат всички, които използват мобилното ни приложение. 📱 ⏰ Първите печеливши ще изтеглим на 2-ри февруари.

За да участва в Играта, е необходимо в рамките на Периода на провеждане на Играта (01.01-31.12.2022 г.) Участникът да:
1. Разполага с мобилното приложение на Broshura.bg или да го инсталира на мобилното си устройство;
2. Разреши известията от мобилното приложение на Broshura.bg чрез настройките на приложението и/или мобилното си устройство;
3. Използва мобилното приложение на Broshura.bg по предназначение, разглеждайки наличните в него брошури.

За всеки месец от календарната 2022 г. награда печелят топ 5 потребителите на мобилното приложение на Broshura.bg. Като печелившите топ 5 се определят всеки месец за предходния на база брой разгледани брошури в мобилното приложение на Broshura.bg, т.е. по следния график (всяка първа сряда на настоящия месец за предходния):
● януари 2022 - определят се на 02.02.2022 г.
● февруари 2022 - определят се на 02.03.2022 г.
● март 2022 - определят се на 06.04.2022 г.
● април 2022 - определят се на 04.05.2022 г.
● май 2022 - определят се на 01.06.2022 г.
● юни 2022 - определят се на 06.07.2022 г.
● юли 2022 - определят се на 03.08.2022 г.
● август 2022 - определят се на 07.09.2022 г.
● септември 2022 - определят се на 05.10.2022 г.
● октомври 2022 - определят се на 02.11.2022 г.
● ноември 2022 - определят се на 07.12.2022 г.
● декември 2022 - определят се на 04.01.2023 г.

В случай че Участник е определен като печеливш (в топ 5 на потребителите на мобилното приложение на Broshura.bg), ще бъде информиран за това чрез известие (пуш нотификация) от мобилното приложение на Broshura.bg според посочения в т.7 график. Печелившият участник следва да отвори известието, водещо към Google форма, и в срок до 2 работни дни след датата на
определянето му да попълни необходимите данни за предоставяне на наградата (име и фамилия, адрес за доставка, имейл адрес и телефонен номер за контакт). В противен случай губи правото си на награда и тя ще бъде предоставена на следващия по ред от топ потребителите на мобилното приложение на Broshura.bg.

Печелившият участник дава съгласието си имената му да бъдат публично оповестени във Facebook страницата на Broshura.bg на адрес: https://www.facebook.com/Broshura.bg с цел прозрачност на играта. 

В случай че един и същ Участник е определен като част от топ 5 потребители на мобилното приложение на Broshura.bg, през който и да е от месеците, то наградата ще бъде преотстъпена на следващ топ потребител (определен на същия принцип - брой разгледани брошури през съответния месец), за да не се преповтарят печелившите участници в Периода на провеждане на играта.

За избягване на всякакво съмнение: един участник може да спечели награда от кампанията само веднъж, независимо от това колко пъти е попаднал в класацията топ 5 по време провеждането на играта. В случай че участник използва Broshura.bg App на повече от 1 мобилно устройство и попадне в топ 5 за съответния месец, ако вече е определен като победител в предходен месец,
то той няма право да получи награда и тя ще бъде връчена на следващия по ред участник.

Наградите се предоставят за период от 12 месеца, всеки месец - по 5 (пет) ваучера на стойност 20 лв. (двадесет лева) всеки и могат да се използват за пазаруване в магазините на търговската верига LIDL в цялата страна. Наградите не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност или да бъдат преотстъпвани на трети лица. Условията и валидността на ваучерите са описани на самите тях.

Организаторът ще изпрати наградата до края на всеки от съответния месец, в който се определят печелившите по графика, описан в т.7. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. Организаторът не носи отговорност за невъзможност и/или забавяне при предоставяне на описаните награди, поради независещи от него обстоятелства (забавяне на доставка, проблем с куриерска фирма, грешно изписани или непълни данни за доставка и
т.н.).

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара