Спечелете 20 таблета LENOVO Tab M10 от конкурса на Snickers

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 29 септември 2021

Да се върнеш на училище след лятна ваканция звучи по-добре, когато има намесен шоколад. 

Купи всеки Snickers, Bounty, Mars, Twix, M&M's или Maltesers продукт за минимум 3 лв., снимай се заедно с приятел, докато споделяш любимия си шоколадов бар и го публикувай в коментар по-долу, за да спечелиш супер награди! 

Всяка седмица 5-те най-креативни снимки ще спечелят таблет Lenovo! 

Снимката трябва да отговаря на всички горе споменати условия.

Освен участниците, трети лица могат също да присъстват на снимките, ако отговарят на темата на Конкурса. В гореспоменатият случай участникът гарантира, че има съгласие да публикува снимка/видео, на които присъства трето лице т.е. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било възражения или претенции на трети лица по този повод. Съдържанието на снимките е изключителна отговорност на участниците. Това се отнася особено за случаите, в които малолетни лица присъстват на снимки или видеа. В този случай участниците са изцяло отговорни за съдържанието на снимките и трябва да имат съгласието на родителите или настойниците, че снимките, на които присъстват този малолетни лица могат да бъдат споделяни публично и да се използват за целите на настоящия Конкурс.

Снимките трябва да са автентични, да са направени в съответствие с условията на настоящия Конкурс, тъй като е забранено да се използват снимки или видеа на други лица, които да са редактирани или модифицирани по какъвто и да било начин Автентичността на снимките изключителна отговорност на участниците. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира снимки за които има подозрения, че не са автентично направени от участниците т.е., че тези снимки или видеа принадлежат на друго лице.

В случай, че изпратената снимка не отговаря на някое от горе-изложените условия, участието няма да е валидно и участниците, които аз качили тази снимка, ще бъдат дисквалифицирани т.е. няма да имат право да претендират за подарък.

20-те най-креативни снимки ще бъдат избрани от жури, определено от Организатора след преглед на всички получени снимки в съответствие с разпоредбите на настоящия Конкурс. Четири пъти по време на Конкурса ще се присъждат награди (всеки път ще се присъждат по 5 награди) на датите: 08.09.2021, 15.09.2021, 22.09.2021, 29.09.2021. В Конкурса участват всички снимки, който са получени до 10 часа в деня, в който се определят най-успешните участници.
 
В конкурса могат да участват само физически лица, които имат Facebook профил и живеят на територията на България (наричани по-долу за краткост "Участници") и които напълно отговарят на всички изисквания за участие, предвидени в настоящите Правила. Служители на Организатора и на която и да било друга компания, която е включена в реализацията на която и да било дейност, свързана с организацията и провеждането на Конкурса, както и членове на техните семейства, не могат да вземат участие в Конкурса.
 
Жури, определено от Организатора, ще избере най-креативните снимки, които са в съответствие с темата на Конкурса и отговарят на всички предвидени условия и на тях ще им бъде присъдена награда: 20 таблета LENOVO Tab M10 HD GEN 2 64GB, Iron Grey ще се присъждат четири пъти по време на Конкурса (всеки път ще се присъждат по 5 таблета) на датите: 08.09.2021, 15.09.2021, 22.09.2021 и 29.09.2021. 

В Конкурса участват всички снимки, които са получени до 10 часа в деня, в който се определят най-успешните участници.

Един участник може да спечели само една награда. Наградата не може да се замени за друга награда или за паричната и стойност.

Участниците ще бъдат уведомени за наградите, които са спечелили с отговор на публикувания от тях коментар, съдържащ снимката, с която участват в Конкурса. Участниците, които печелят подарък, ще бъдат уведомени от администраторите на Facebook страницата Snickers Bulgaria и в тази връзка ще бъдат поканени да изпратят лично съобщение на Facebook страницата на Snickers Bulgaria, в което да бъде уточнено как ще получат наградата си.

След като участниците бъдат информирани, че са спечелили награда, печелившите снимки ще бъдат публикувани под формата на фотоалбум на Facebook страницата Snickers Bulgaria.
Наградите ще се изпращат в съответствие с договорката с печелившите, постигната в резултат на комуникацията с тях във Facebook Messenger съобразно възможностите на Организатора за доставка на подаръка, като ще се вземе под внимание работата на спедиторските компании в условията на тежка епидемиологична обстановка.

В случаи, че потенциален печелиш не отговори на уведомлението (уведомителния пост) в рамките на пет дни от деня, в който с обявен подаръка или в случай, че се установи, че не отговаря на всички изисквания на Конкурса, подаръкът ще бъде задържай от Организатора.
Организаторът не носи отговорност за грешки/пропуски в предоставената от участниците контактна информация за доставка на подаръците; точността на предоставената контактна информация е отговорност единствено на участниците.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара