Kamenitza черпи с бира всеки станал татко през 2021 година

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 януари 2022

В Кампанията имат право да участват само физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Кампанията, които в рамките на 2021 г. са станали бащи, т.е. им се е родило дете в рамките на 2021 г.

НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА.

За участие в настоящата Кампания всеки участник, отговарящ на условията за участие съгласно настоящите Официални правила, има възможност да се регистрира на сайта на Кампанията. Регистрацията следва да бъде извършена до 31.01.2022 г. След изтичането на този срок, участието е невъзможно.

Всеки участник следва да се регистрира, като попълни пълното си име (три имена), ЕГН, валиден телефон за контакт, адрес за доставка, както и ЕГН на детето, родено през 2021 г.

С регистрацията си всеки участник декларира, че предоставената от него информация е вярна и точна, в т.ч. всеки участник декларира, че е станал баща в рамките на 2021 г., както и че посоченото ЕГН на дете е именно на неговото дете.

С регистрацията си всеки участник приема и се съгласява с правилата за защита на личните данни, описани по-долу в настоящите Официални правила и дава съгласие за обработване на личните му данни и личните данни на детето с оглед на настоящата Кампания.

Организаторът си запазва правото да извърши проверка на предоставените лични данни за действителност, като:

- провери валидността на предоставените ЕГН, с цел избягване на злоупотреби;

- при доставка на наградата Организаторът има право да поиска лична карта на участника, за да удостовери самоличността му, както и въведените данни, в т.ч. че е навършил 18 години. При представяне на лична карта няма да се записват данни или да се снима личната карта.

- при доставка на наградата да изиска от участника да представи Акт за раждане на детето, с което да се потвърди, че участникът е станал баща в рамките на 2021 г. и други предоставени данни при регистрация. При представяне на Акт за раждане ще се извършва само проверка, без да се записват данни от Акта за раждане и без да се снима документът.

Всеки участник има право да се регистрира само веднъж, независимо от броя деца, които са му се родили в рамките на 2021 г. В случай че участник е станал баща през 2021 г. на повече от едно дете, при регистрацията се посочва само ЕГН на едно от децата. Не се допуска един и същ участник да направи няколко регистрации с различни ЕГН номера на деца.

Всеки участник има право да получи само една награда, независимо от броя деца, които са му се родили в рамките на 2021 г.

Не се допуска регистрация на различни участници с едно и също ЕГН на дете.

Участници, които не отговарят на изискванията на тези правила няма да бъдат допуснати до участие.

За участие в Кампанията не е необходимо закупуване на продукти или извършване на други плащания. Всеки регистрирал се участник, който отговаря на условията на настоящите Официални правила, ще получи награда, а именно:

24 бр. бутилки Каменица 330 мл.

Участниците следва да попълнят валиден телефон за връзка, както и адрес за доставка.

След проверка за спазване на настоящите Официални правила, участникът ще получи награда на адреса си за доставка.

Награди се предоставят само на участници, които имат право на участие в Кампанията.

Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила, награда не му се предоставя.

При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие с представянето на документ за самоличност и Акт за раждане.

Организаторът си запазва правото да не предостави награда на участник, който не отговаря на условията на Официалните правила, както и на участник, който не спазва Официалните правила.

Доставката може да бъде извършена от оторизиране куриерска фирма или от Организатора самостоятелно. Организаторът ще положи усилия наградите да бъдат доставени в рамките на 60 дни от проверка на валидността на регистрацията на всеки участник.

Организаторът не носи отговорност за неправилно въведен адрес, телефонен номер и/или други данни от страна на участник или друга невъзможност за осъществяване на доставката, в частност Организаторът не носи отговорност, в случай че участникът не е намерен на адреса за доставка или по друга причина не потърси наградата си. В тези случаи Организаторът има право да откаже последваща доставка на наградата.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара