Спечелете 240 ваучера по 50 лв. и 1 по 500 лв. от Carlsberg и Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://zaednozaprirodata.bg/winners

Кампанията се реализира със съгласието и съдействието на търговска верига „Кауфланд България ЕООД енд Ко “ КД, за кратко по-долу наречен Партньор на Кампанията/ Кауфланд, в обектите на Партньора в цялата страна. Пълният списък на обектите, участващи в Кампанията, е описан и достъпен на интернет страницата на Кампанията www.zaednozaprirodata.bg, на интернет страницата на Кауфланд www.kaufland.bg и налична в Пунктовете „Информация“ в участващите в Кампанията 60 търговски обекта на Кауфланд в страната.

В кампанията могат да се включат всички физически лица над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на Карлсберг България АД в качеството й на Организатор, служителите на Кауфланд качеството й на Партньор на инициативата; рекламните агенции, свързани с Кампанията; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

Организаторът ще изпрати всички награди в рамките на кампанията в срок до 30 (тридесет) работни дни след края на промоцията, като не е задължен да предоставя награди след изтичането на този срок.

В кампанията участват следните търговски марки от портфолиото на Карлсберг България АД, предлагани в оборотни стъклени бутилки: Carlsberg, Шуменско, Шуменско Авторско пиво, Пиринско, Пиринско Ледено, Tuborg, Zatecky Hus, Budweiser Budvar от 0.5 л и Пиринско Младо Пиво и Шуменско Специално от 0.33 л.

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в Кампанията, трябва да донесе 6 (шест) празни стъклени оборотни бутилки от портфолиото на Карлсберг България АД в избран търговски обект на Кауфланд в цялата страна и да ги предаде на Пункт „Информация“.

Покупката на продукти на Организатора не е задължителна предпоставка за участие в Кампанията.

За всеки върнати 6 (шест) празни оборотни стъклени бутилки от портфолиото на Карлсберг България в обект на Кауфланд участникът ще получи 1 (една) скреч карта с уникален код, който може да бъде регистриран на уебсайта на кампанията www.zaednozaprirodata.bg

При получаване на уникален промо-код, участникът трябва:

    Да посети адрес www.zaednozaprirodata.bg ;
    Да въведе уникалния код от скреч-картата точно така, както е изписан;
    Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина: Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.
    Да потвърди, че има навършени 18 години;
    Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на кампанията;
    Да потвърди, че е запознат и се съгласява с политиката на Организатора за защита на личните данни;
    След преминаване на гореописаните стъпки, да натисне бутон „РЕГИСТРИРАЙ“

        При първоначална регистрация на промоционален код, участникът ще получи еднократен уникален код чрез SMS на посочения от него номер. Кодът от SMS-a следва да бъде въведен в полето за регистрация с цел верифициране на телефонния номер. При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, колко кода има регистрирани до момента във връзка с вероятността за спечелване на ваучер за пазаруване в магазините на Кауфланд в цялата страна в размер на 50 лв. или голямата награда - ваучер за пазаруване в магазините на Кауфланд в цялата страна в размер на 500 лв.

        Един участник може да регистрира толкова промо кодове, колкото на брой скреч карти е получил за всеки върнат комплект от 6 празни стъклени оборотни бутилки от портфолиото на Карлсберг България АД.

        Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Кампанията.

Наградите, осигурени от Организатора и предвидени за спечелване в периода на кампанията, са следните:

- Ваучер за пазаруване в магазините на Кауфланд на територията на Република България на стойност 50 лв. – 240 бр.

- Голяма награда: Ваучер за пазаруване в магазините на Кауфланд на територията на Република България на стойност 500 лв. – 1 брой.

Всички парични награди (под формата на 241 бр. ваучери за пазаруване) ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на Кампанията софтуер, който ще определя на случаен принцип печеливши мобилни номера измежду всички участници, успешно регистрирали на www.zaednozaprirodata.bg минимум 1 (един) уникален код от скреч карта/и, получена/и при връщането на оборотните стъклени бутилки от портфолиото на Карлсберг България АД в магазините на Кауфланд България ЕООД в страната.

При регистрация на 1 или повече уникални кода, потребителят участва и в теглене за спечелването на голямата награда – ваучер за пазаруване в магазините на Кауфланд на територията на Република България на стойност 500 лв.

Всички награди ще бъдат теглени чрез специално разработен за целите на Кампанията софтуер в присъствието на комисия, съставена от представители на агенцията-изпълнител и на Карлсберг България АД/Кауфланд България по следния график, като победителите ще бъдат анонсирани на интернет страницата www.zaednozaprirodata.bg до 1 (един) работен ден след тегленето.

Дата на теглене:     Брой изтеглени печеливши:
25.07.2021 г.     60 броя ваучери от по 50 лв.
01.08. 2021 г.     60 броя ваучери от по 50 лв.
08.08.2021 г.     60 броя ваучери от по 50 лв.
15.08.2021 г.     60 броя ваучери от по 50 лв.
16.08.2021 г.     1 брой ваучер от 500 лв.

        Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

        Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Участниците, спечелили ваучер за пазаруване в размер на 50 или 500лв., ще бъдат уведомени с текстово съобщение (SMS) на посочения от тях мобилен телефонен номер, при което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – три имена и точен адрес. След изтичане на 7 дни от спечелването на наградата, участникът губи правото си да предяви наградата си, за което Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Организатора до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) дни след подаването на адреса за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят до един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата си в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора.

В момента на получаването на наградата, печелившият участник следва да предаде на куриерската фирма скреч-картата/тите с регистран/ните промо кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, наградата не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция с него. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.  

Краен срок - 15 август 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара