Спечелете 150 детски сърф дъски от Tedy Play

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 25 юли 2021

Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“. 

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 2 /два/ продукта с вкус по избор с търговската марка Tedi Play, наричани по-долу „продукти“. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

При закупуване на два продукта по избор с търговската марка Tedi Play, потребителят може да участва в томбола за спечелване на наградите, упоменати в т.11.1. 

Продуктите Tedi Play ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), НО регистрирането на касови бонове и участието в играта на www.tedi.bg ще бъде възможно единствено в периода 21.06.2021г, 00:00ч и 25.07.2021 23:59ч., 

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта? 

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва: 

1. Да закупи, в периода на провеждане на Играта, в съответния търговски обект, участващ в Играта, 2 /два/ продукта по избор с търговската марка Tedi Play и да регистрира касовата бележка за участие в томболата за спечелване на наградите, подробно описано в т.11.1. 

2. Един касов бон може да се регистрира само веднъж и да спечели само една награда. 

Кои касови бележки се считат за валидни за участие?
1. За валидна се счита касова бележка, издаденa в периода – от 21.06.2021 г. до 25.07.2021 г. Касовите бележки с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се допускат до участие.
2. Валидна се счита всяка касова бележка, в която фигурират, като закупени, два продукта Tedi Play.
3. Ако в касовата бележка не се чете името на марката Tedi Play на закупените продукти, за участие може да бъде допусната касова бележка, в която поради технически ограничения на касовия апарат не съдържа името на марката Tedi Play В този случай се изисква снимка на касовата бележка със закупените продукти. Снимката по предходното изречение следва да се прикачи на сайта при регистрацията за участие. При съмнение за злоупотреба Организаторът си запазва правото да провери дали по отношение на касовия апарат в съответния обект са налице споменатите технически ограничения. 

Наградите ще бъдат изтеглени на томболен принцип, чрез специализиран софтуер по периоди, както следва: 

- За Период 1: теглене на 05.07.2021г за касови бележки, регистрирани в седмица 21.06 – 04.07. 2021г. 

- За Период 2: теглене на 12.07.2021г за касови бележки, регистрирани в седмица 05. 07 – 11.07. 2021г.

- За Период 3: теглене на 19.07.2021г за касови бележки, регистрирани в седмица 12.07 – 18.07. 2021г. 

- За Период 4: теглене на 26.07.2021г за касови бележки, регистрирани в седмица 19.07 – 25.07.2021г. 

Награди: 150 детски сърф дъски.

Наградите се теглят на седмична база, по периоди, както следва: - по 30 сърф дъски за първите три периода и шейсет сърф дъски за последния четвърти период. 

Всяка валидно регистрирана касова бележка участва във всички тегления в периода на играта, с изключение на печелившите от предходно теглене касови бележки. 

Всеки потребител, спечелил награда по т.11.1., ще получи съобщение на електронната си поща, с която е направил своята регистрация на www.tedi.bg и е регистрирал съответния печеливш касов бон. 

Всеки спечелил потребител следва да попълни адресните си данни и телефонен номер в специално създадената форма, която ще получи на електронната си поща, подадена при регистрацията на печелившия касов бон. Данните трябва да се попълнят и изпратят не по-късно от 31.07.2021 г. Всеки печеливш участник в тази игра следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от 31.07.2021 г. 

Ако в рамките на срока, описан в предходната точка, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочената от него електронна поща или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, той губи правото си да получи наградата.

Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят коректно необходимите лични данни, в специално създадена за това форма, съгласно условията на т.15 от настоящите правила. 

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка, съгласно т.15 от настоящите официални правила. Тези срокове подлежат на промени при наличието на форсмажорни обстоятелства. 

Доставките ще бъдат осъществявани в работните дни от 9 до 18 часа или съгласно актуалните условия на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара