Спечелете смарт часовник Garmin, плажни кърпи и продукти Waya

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

А) Теглене на 15 печеливши участници – 02 юли 2021
Габриела Иванова
Росица Сталева
Михаил Евстатиев
Красимира Бръмбарова
Христина Гиздова
Василка Табакова
Христина Ковачева
Каролина Семкова
Есин Бекир
Бисер Върбанов
Петрана Георгиева
Васил Хаджизлатев
Донка Шойлева
Анна Папзова
Борислава Григорова

Б) Теглене на 15 печеливши участници – 06 август 2021

Милена Стратиева
Мария Ненчева
Теодор Пртров
Гергана Янкулова
Милена Богданова
Идриз Кадир
Фейме Енвер
Таня Апостолова
Dilara Koc
Георги Радоев
Гюлер Шабан
Валентина Андонова
ЛЮДМИЛА ПАНЕВА
Ваня генова
Белослава Аргирова

В) Теглене на 16 печеливши участници – 03 септември 2021

1 брой смарт часовник Гармин: Станка Маркова
5 броя плажни хавлии,10 броя опаковки Вая капсула
Антония Георгиева
Валентина Христова
Цвята Димитрова
Стефан Бозаджиев
Невена Цветкова
Маргарита Върбанова
Красимир Кечев
Невена Цветкова
Емилия Събчева
Надежда Недева
Маргарита Кръстева
Христо Внуков
Петя Делчева
Пейо Баласов
Мартин Митев
Кети Гошева

WAYA 2 GO! Закупихте ли WAYA Forte капсули след 1-ви Юни?

Участвайте и можете да спечелите страхотни награди! Голямата награда е Смарт часовник Garmin!

За да участва в играта Участникът трябва да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес https://www.waya.bg/, както и да приложи към онлайн формуляра и снимка на касова бележка, която видно и недвусмислено удостоверява покупка в периода 01.06.2021 г. до 03.09.2021 г. на 1-а или повече опаковки Вая форте капсули x 15.

Всеки участник има право да участва с повече от една регистрации и да приложи неограничен брой различни касови бележки, които да отговарят на критериите по т.3.1 , но може да спечели само една награда в рамките на Играта.. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

Всяка валидна регистрация, отговаряща на условията по т.3.1 участва в тегленето за разпределение на наградите. Наградите са:

    1 брой смарт часовник Гармин
    15 броя плажни хавлии
    30 опаковки Вая капсула

Участието в Играта дава възможност за спечелване на 1 от 46 награди, които ще се теглят на случаен принцип, както следва :

А) Теглене на 15 печеливши участници – 02 юли 2021

    5 броя плажни хавлии
    10 броя опаковки Вая капсула

Б) Теглене на 15 печеливши участници – 06 август 2021

    5 броя плажни хавлии
    10 броя опаковки Вая капсула

В) Теглене на 16 печеливши участници – 03 септември 2021

    1 брой смарт часовник Гармин
    5 броя плажни хавлии
    10 броя опаковки Вая капсула

Организаторът на играта се задължава да обяви на онлайн платформата на играта https://www.waya.bg/. , в срок до 10 работни дни, след всяко от тегленията на случаен принцип, имената на печелившите участници.

Организаторът на играта се задължава да се свърже в срок до 10 работни дни след всяко от тегленията на случаен принцип, с участниците, които са спечелили и са обявени и да организира и съгласува с тях условията по доставяне на наградата.

Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт до 5 работни дни след обявяването на имената им от телефонен номер 02/4274958. На този телефон или на имейл info(at)waya.bg печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с играта.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, губят правото си да получат наградите си.

Във всеки от случаите, след всяко от тегленията на случаен принцип и преди 03 септември, в които Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник или да предостави посочените по-горе награди по други причини, Организаторът се задължава да прехвърли наградата и тя да бъде изтеглена в последния ден и последното теглене, а именно - 03 септември 2021 г.

Краен срок - 3 септември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара