Спечелете пречиствател за въздух XIAOMI Mi Air Purifier Pro

Краен срок - 27 март 2021

Въпрос номер 2 от инициативата ни с Българско дружество за защита на птиците BirdLife Bulgaria  долита при теб. Покажи орнитоложките си способности, като отговориш на въпроса ни, и можеш да спечелиш XIAOMI Mi Air Purifier Pro. Напиши вярната буква в коментарите.
а/ кръстат орел
б/ скален орел
в/ креслив орел

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор.

Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице с валидна регистрация във www.facebook.com, което: - в периода от 10.03.2020 г. до 27.03.2021 г. е публикувал поне един коментар чрез личния си профил във www.facebook.com към поредица от постове (четири на брой) на Организатора, които съдържат отговор на зададени в съответните постове въпроси или загадки, които постове на Организатора ще бъдат публикувани с начална дата 10.03.2021 г. във Facebook профила му: https://www.facebook.com/TelenorBulgaria и ще бъдат означени с наименованието на Играта.

- разрешили техният Facebook профил да бъде публичен за целия период на Кампанията.
Изискването за публичен Facebook профил е с цел Организаторът да може да се свърже със съответния участник чрез лично съобщение, изпратено през Facebook, в случай че той/тя е избран за победител или резерва в настоящата кампания.

За да участва в Играта, Участникът следва да:
- е прочел и да се е съгласил с настоящите Правила на Играта
- да е публикувал поне един коментар в отговор на условието в гореспоменатите поредица от постове на Организатора във Facebook профила му: https://www.facebook.com/TelenorBulgaria през периода от 10.03.2021 г. до 23:59 на 27.03.2021 г.

Няма ограничение в броя на коментарите, публикувани от всеки участник. Независимо от броя направени коментари от всеки участник под поста на Организатора, всеки участник участва в томболата по т.5.3. за спечелване на награда еднократно (само с един коментар). За спечелване на награда не участват лица, коментирали с дума, различна от посочените в поста на Теленор.

Един от участниците, спазили условията по т. 5.1. и 5.2. ще бъдат избрани на случаен принцип чрез томбола на 29.03.2021 г. за печеливши участници. Допълнително при същите условия и на същата дата ще бъде изтеглен 1 (един) от участниците като резерви.

Всеки Участник играе от свое име и следва да получи наградата лично, ако бъде избран.

Всеки участник в Играта може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода на Играта.

В играта ще бъде раздаден общо 1 (една) награда - пречиствател за въздух XIAOMI Mi Air Purifier Pro

Тегленето на 1 (единият) печеливш и 1 (една) резерва в Играта, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши на 29.03.2021 г. (но не по-късно от 1 ден след тази дата) чрез томбола на случаен принцип, на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к.
„Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора.

Печелившите участници в Играта, следва да бъдат уведомени, че печелят награди чрез изпращане на лично съобщение до личният им профил във Facebook от Организатора в срок до 36 часа от изтеглянето на печелившите участници съгласно предходния раздел.

За да получи наградата си, в срок до 24 часа от уведомяването по предходната точка, но не по-късно от 31.03.2021 г., печелившите участници следва да изпратят като отговор на съобщението по предходното изречение свои лични данни – три имена, телефон и адрес. При неспазване на този срок, съответния печеливш участник губи правото за награда и се заменя изтегления като резерва участник, който се уведомява по реда, описан по-горе.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара