Спечелете Garmin vivomove®, сребърни колиета и подаръчни пакети MOLPED

Краен срок - 7 март 2021

КУПИ продукти на MOLPED за минимум 3лв.
Регистрирай касовата бележка

УЧАСТВАЙ за страхотни награди

Седмични награди:
сребърно колие с кристали Сваровски или продуктов пакет

Голяма награда:
Смарт часовник GARMIN* * при покупка за минимум 5 лв. с ДДС

Продукти, участващи в Промоцията: дамски превръзки MOLPED и ежедневни превръзки MOLPED, независимо от вида и опаковката.

Механизъм на Играта:

        За участие в теглене на Седмични награди:

Стъпка 1: Купи дамски превръзки или ежедневни превръзки MOLPED (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 3 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването на продукт/и с марката MOLPED на общата стойност от не по-малко от 3лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер и стойността и номера на касовата бележка на интернет страницата www.molpedpromo.bg

При регистрацията участникът задължително трябва:

-да въведе номера на касовата бележка
-да въведе общата сума от закупените дамски/ ежедневни превръзки MOLPED
-да въведе валиден мобилен номер
-да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.molpedpromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.molpedpromo.bg

       За участие в теглене на Голяма награда:

Стъпка 1: Купи дамски превръзки или ежедневни превръзки MOLPED (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 5 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването на продукт с марката MOLPED на общата стойност от не по-малко от 5лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка на интернет страницата www.molpedpromo.bg

При регистрацията участникът задължително трябва:

-да въведе номера на касовата бележка
-да въведе общата сума от закупените дамски/ ежедневни превръзки MOLPED
-да въведе валиден мобилен номер
-да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.molpedpromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.molpedpromo.bg

Тегленето на голямата награда ще бъде след края на Играта на 15.02.2021г.

Награди и Разпределението на периодите за теглене на награда:

– Седмични награди –

    Сребърно колие с кристали „Сваровски“ (Общо 32 бр. за целия период на Играта).
    подаръчен пакет MOLPED (Общо 100 бр. подаръчни кутии за целия период на Играта), който включва 3 x Дамски превръзки Molped pure and soft Normal 8бр., 3x Дамски превръзки Molped pure and soft 6бр. Night, 3x Дамски превръзки Molped Ultra Normal 10бр. , 3X Ежедневни дамски превръзки Molped EveryDay 20бр., 3X Ежедневни дамски превръзки Molped First &Last days 16бр. , 3X Ежедневни дамски превръзки Molped Pure &Soft 16бр.

Потребител влиза в тегленето с регистрация на най-малко една успешно регистрирана касова бележки и в случай, че с нея не е спечелена награда в предходна седмица.

След всяка регистрация, съответният участник ще види съобщение „успешна регистрация “. Всеки един нов регистриран номер на касова бележка се счита за нова регистрация.

Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

В случай, че с регистрираната касова бележки не е спечелена награда, участникът автоматично влиза в тегленето на награда в следващия етап (участва във теглене за седмична награда или голяма награда) .

Например:

- Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелена седмична награда, то той участва за седмична награда през следващия етап само с бележката която не е спечелила награда.

Печелившите ще бъдат публикувани до 24 часа от момента на изтегляне на www.molpedpromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Тегленето на седмичните награди ще се извърши на седмична база, сред всички участници, регистрирали успешно минимум 1 касова бележка, която не е била печеливша по време на периода на Играта.

Разпределението на периодите за теглене на седмична награда на Играта е както следва:

Период 1 – 08.02. – 14.02.2021 г. включително – 8 броя сребърни колиета “Сваровски“ и 25 бр. подаръчни пакета MOLPED
Период 2 – 15.02. – 21.02.2021 г. включително – 8 броя сребърни колиета „Сваровски“ и 25 бр. подаръчни пакета MOLPED
Период 3 – 22.02. – 28.02.2021 г. включително – 8 броя сребърни колиета „Сваровски“ и 25 бр. подаръчни пакета MOLPED
Период 4 – 01.03. – 07.03.2021 г. включително – 8 броя сребърни колиета „Сваровски“ и 25 бр. подаръчни пакета MOLPED

Тегленето на печелившите участници на седмична награда ще се извърши до 24 часа след края на периода на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.molpedpromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

- Голяма награда -

голяма награда – 1 бр. смарт часовник Garmin vivomove® 3S, 010-02238-22, rose gold stainless steel на стойност 489.00 лв. с ДДС, който ще бъде изтеглен в края на кампанията, на 15.02.2021г.

В тегленето на голямата награда ще участват всички успешно регистрирани касови бележки през целия период на Играта, които отговарят на условията от раздел IX т.2., освен тези с които е спечелена седмична награда в предходни седмици.

Задължително условие за участие в тегленето на голямата наградата е покупка на продукти MOLPED (независимо от вида и разфасовката) на стойност поне 5лв.

С една регистрация един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/. Т.е. с една регистрация един участник може да спечели максимално 1 бр. сребърно колие , 1бр. подаръчен пакет MOLPED или 1бр. смарт часовник Garmin

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и/или със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0877311411 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 20 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата касова бележка за закупените дамски превръзки MOLPED на куриера. Задължително условие е имената на продуктите и търговската марка Molped да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на Играта, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара