Спечелете парфюми, ваучери, козметика, книги и още награди от BG-Mamma

Краен срок - 28 февруари 2021

За да отбележим пълнолетието на BG-Mamma, всеки ден в рамките на 18 дни календарът ще разкрива достъп до нова игра, в която може да се включите и да спечелите вълнуващи награди.

Всяка игра ще е активна за участие 10 дни.

В игрите могат да вземат участие пълнолетни физически лица („Участници”, „Потребители”), които валидно са се регистрирали в уебсайта www.bg-mamma.com и са приели настоящите Общи условия за провеждане на Играта. Регистрацията в www.bg-mamma.com се извършва съобразно Общите условия и правила, публикувани от Организатора на тази страница със съдействието на нейния собственик и/или администратор.

В периода на всяка игра желаещите да участват трябва да изпратят отговор на съответния въпрос в темата за деня.

Едва след публикуване на коментар лицето ще бъде регистриран като Участник в играта, съгласно настоящите Общи условия.

Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.

Всеки регистриран потребител на форум BG-Mamma ще бъде регистриран за участие в Играта само веднъж след публикуването на първото мнение. Следващи публикации в темата не дават допълнително право за регистрация в Играта.

Печелившите участници се уведомяват на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема от представители на форум BG-Mamma след изтичане на срока на играта като се използват екранните им имена за индивидуализиране. Всеки един от Победителите, чийто настоящ адрес е на територията на Република България, има право да получи наградата си по куриер на предварително посочен от него адрес в рамките на 10 (десет) работни дни, след датата за краен срок за събиране на данните, обявена в темата. В случай, че наградата следва да се получи на място в офиса на Партньора, Организаторът уведомява за това спечелилите участници. Моля, имайте предвид, че срокът за доставка може да се удължи, предвид форсмажорната ситуация, в която се намира страната.

Във връзка с доставката на Наградата, всеки от спечелилите потребители следва да предостави на Организатора, посредством лично съобщение, своите три имена,  телефон за връзка и адрес за доставка. Наградата се доставя от Партньора на посочения от спечелилия участник адрес, по начин, какъвто Партньорът намери за подходящ (куриер, поща или друго).

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара