Спечелете Samsung Galaxy A21S, колонка Canyon и фитнес гривна Huawei


Играта е приключила!

Печеливши:
359882746XXX Златена С. Мобилен телефон SAMSUNG GAL A21S DS BLA+PB TTEC
359889041XXX Ирена Й. Портативна колонка Speaker Canyon CNS-CBTSP4BO
359878416XXX Кирил М. Фитнес гривнa HUAWEI BAND 4 BLACK

Кампанията се провежда на официалната интернет страница на услугата Musicall: https://musicall.a1.bg/ ("Страницата на Кампанията"). Допълнителна информация можете да получите и на *88.

Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица, които в Периода на Кампанията: 

1. са клиенти на А1 за абонаментна услуга или използват предплатена карта; 

2. са регистрирани или се регистрират за услугата Musicall и са закупили най-малко една мелодия (RBT) от “Коледна категория” публикувана на https://musicall.a1.bg/, в рамките на срока, посочен в т.2.1.; 

3. приемат настоящите Правила, които са публикувани на Страницата на Кампанията. Включването на Участниците в Кампанията означава, че те са приели настоящите Правила и се съгласяват да получават SMS съобщения от А1, свързани с услугата. Приемането се извършва чрез извършване на регистрация по един от начините, описани в т. 5.1. 

За да участват в Кампанията, абонатите на A1 трябва да закупят поне един ринг-бек тон (RBT) от “Коледна категория”.

Мелодията следва да бъде закупена от сайта на Musicall по един от следните начини:

Като изпратят SMS на 1888 с кратък код (Ключова дума) в зависимост от избрания от клиента ринг-бек тон (RBT). Кодът може да бъде или от уебсайта (5-цифрен код), или код, изпратен в маркетинговата комуникация (комбинация от буква и цифри). В случай, че бъде изпратен празен SMS или SMS с грешно съдържание, Участникът ще получи автоматичен отговор, че трябва да изпрати правилна ключова дума за закупуване на мелодия. Всеки SMS, изпратен до Кратък номер 1888, е безплатен.

Чрез достъп до https://musicall.a1.bg/ като следват инструкциите за закупуване на ринг-бек тон (RBT);

Всеки Участник, който е изпълнил условията по т.5.1 и отговаря на изискванията на т.4 се включва в теглене за съответните Награди по т. 6 по-долу.

Всяка покупка на ринг-бек тон (RBT) от “Коледна категория” се счита за едно участие в Кампанията.

Всеки Участник може да се откаже от Кампанията и да спре да получава информация за нея като изпрати SMS с ключова дума “IZKL” безплатно до 1888. Това ще доведе до премахване на номера на клиента от маркетинговата комуникация, но клиентът все още ще се счита за Участник в Кампанията. Такъв клиент ще получава само текстови съобщения, свързани с услугата.

Награди: 

1. Мобилен телефон SAMSUNG GAL A21S DS BLA+PB TTEC – 1 бр. – за Участници, закупили 3-месечна мелодия на стойност 4,80 лв. с ДДС, по описаните в т.5. механизми за закупуване на мелодия. 

2. Портативна колонка Speaker Canyon CNS-CBTSP4BO 5291485004354 – 1 бр. - за Участници, закупили 1-месечна мелодия на стойност 1,80 лв. с ДДС, или 3-месечна мелодия на стойност 4,80 лв. с ДДС, по описаните в т.5. начини за закупуване на мелодия. 

3. Фитнес гривнa HUAWEI BAND 4 BLACK – 1 бр. - за Участници, закупили 1-месечна мелодия на стойност 1,80 лв. с ДДС или 3-месечна мелодия на стойност 4,80 лв. с ДДС, по описаните в т.5. начини за закупуване на мелодия.

В тегленето на наградите по т. 6 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 4, 5 и 6 от тези Правила.

Всеки Участник в промоционалната Кампания ще се идентифицира чрез абонатния си номер (MSISDN).

Отчитането на участието в Кампанията на всеки Участник за целия период на промоционалната Кампания ще започне в 00:00:00 часа на първия ден от промоционалната Кампания и ще приключи в 23:59:59 часа на последния ден от промоционалната Кампания.

Участниците в Кампанията, отговарящи на условията на настоящите Правила и регистрирали валидно участие, които печелят награда по т. 6, се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Партньора, в присъствието на Комисия, назначена със заповед, съставена от служители на Партньора и Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Тегленето на печелившите Участници ще се извърши на 21-ви декември, след края на промоционалната Кампания.

При тегленето на наградите на 21-ви декември ще се определят 3 (трима) печеливши Участници и 6 (шестима) резервни печеливши Участници.

Един Участник не може да спечели повече от една награда.

Спечелилите Участници ще се обявяват в рамките на една календарна седмица, последваща края на промоционалната Кампания по т.7.5., на Страницата на Кампанията.

А1 или Партньорът ще се свържат с всички печеливши Участници чрез телефонно обаждане до номера по т.7.2., използван за участие в Кампанията в рамките на 10 (десет) работни дни, считано от датата на тегленето.

Наградите ще бъдат получавани, съответно доставени в рамките на 10 (десет) работни дни, считано от деня, в който е осъществен контакт с печелившия Участник.

В случай че в рамките на 2 (два) работни дни, считано от тегленето на Наградата, със съответния печеливш Участник не може да се установи контакт, последният откаже да получи Наградата или не може да бъде намерен на посочения от него адрес за получаване на Наградата, за победител се счита резервният печеливш Участник, с който Организаторът или Партньорът се свързва, според реда му на изтегляне, съгласно т.8.1. В случай, че и с него не може да се установи контакт в горепосочения срок, откаже да получи Наградата или не може да бъде намерен на посочения от него адрес за получаване на Наградата, последната остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

Печелившият Участник може да получи своята награда: • в офиса на Партньора, находящ се на адрес: гр. София, бул. България №90, ет.5, като получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия Участник и от служител на Партньора; • чрез куриер, като за доказателство за предаването на получателя ще служи куриерската товарителница;

Всички печеливши Участници трябва да предоставят документи за самоличност (лична карта или паспорт), за да си получат наградата. Наградите могат да бъдат получени и от представител на печелившия, чрез представяне на нотариално заверено пълномощно.

Краен срок - 20 декември 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара