Спечелете прахосмукачки робот, центрове за гладене и giftcard със 100 лв.

Краен срок - 3 януари 2021

Кампанията се провежда във всички търговски обекти от веригата Kaufland на територията на България.

В Кампанията участват всички продукти с марка Ariel, Fairy, Safeguard, Pampers, Always, Discreet, Gillette, Old Spice, Head & Shoulders, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти на Kaufland България, независимо от вида и стойността им, с изключение на подаръчните комплекти с марка Gillette, Old Spice и Head & Shoulders.

За да участва в Кампанията е необходимо участникът:
(а) да закупи един или повече продукти на една или повече от марките посочени в член 3 на минимална обща стойност 20 лв. в периода на осъществяване на Кампанията;
(б) да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108002 с текст “XXXXXXXXXX“, където “XXXXXXXXXX” обозначава номера на касовата бележка /фискалния бон от покупката. SMS съобщението до 108002 е безплатно за участника.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, когато касовата бележка бъде поискана от него, той трябва да предостави снимка и оригинал на касовата бележка, чийто номер е изпратил по време на SMS регистрацията. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с марки посочени в член 3.

Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи обратно SMS съобщение, че номерът на касовата бележка вече е бил използван или че е изпратен в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора 0898 622 041, където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. освен в празнинични и неработни дни. Точният номер на касовата бележка, който е изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни с цел получаване на награда.

Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 6 (1).

Участник, който не спазва настоящиятите Официални правила или не отговаря на условията на Кампанията, ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомяване, като губи правото на спечелената награда, в случай че е имал право на такава. Всякакви действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда от Кампанията да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/или противоречащи на тези, предвидени в настоящите Официални правила, са забранени. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Възложителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния участник/ съответните участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:
(a) 3 (три) броя прахосмукачка робот IROBOT ROOMBA I7 на стойност от 1299 лв.
(б) 7 (седем) броя център за гладене PHILIPS GC9682/80 на стойност от 799 лв.
(в) 30 (тридесет) броя подаръчни карти GiftCard на стойност от 100 лв.

Наградите се доставят само на територията на Република България

Тегленето на печелившите се организира от Организатора и ще бъде под контрол на SMS доставчика: ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 103.

Всички награди посочени в член 6. ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия на 11.01.2021. в седалище на SMS доставчика посочен в член 7 ал. 1. При същото теглене ще бъдат изтеглени и 10+15+30 резервни участника по вид награда, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата си.

Участие в тегленето на наградите ще имат всички лица, отговарящи на посочените по-горе условия.

Имената на всички печеливши участници ще бъдат обявени до три дни след тегленето чрез публикуване на Интернет адрес: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/ след свързване с тях и само при изрично потвърждение от страна на печелившите участници за тяхното съгласие с това обявяване.

Същия ден след тегленето печелившите ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат информирани за потенциалната награда и че контактният център ще се свърже с тях по телефона за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат необходимите данни и касовата бележка в рамките на 48 часа след получаване на SMS съобщението, за да могат да бъдат верифицирани и обявени за официални победители.

Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания / SMS съобщения на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в рамките на 48 часа от момента на изпращане на съобщението, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата бележка, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на продукти с марки посочени в член 3. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да представи оригиналната касова бележка.

Доставката на наградите се организира от Организатора. Наградите ще бъдат доставени в рамките на 30 дни от обявяването на печелившите по директна поща, до адрес, посочен от участника и за сметка на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара