Спечелете комплекти с плюшена играчка, стартов пакет и пъзели Зооландия

Краен срок - 8 ноември 2020

Регистрирай се и вече си в играта за наградите на Зооландия! 🐨 🐒 🐼 Всеки понеделник до 9.11 ще теглим по 6 късметлии, които ще спечелят плюшена играчка, стартов пакет с две настолни игри Зооландия и 5 парчета от пъзела по избор!

На коя от наградите ще се зарадваш най-много?

Участието в играта не е обвързано с покупка.
Ето какво трябва да направиш

В периода от 19.10. до 08.11.2020 г. включително попълни коректно своите данни в приложения онлайн формуляр и го изпрати. Вече участваш в тегленето на наградите. :)

18 късметлии ще спечелят подаръчен комплект Зооландия, който се състои от:

    1 брой плюшена играчка, избрана на случаен принцип, от видовете плюшени играчки Зооландия
    1 брой Стартов пакет Зооландия
    5 пъзел части от пъзел Зооландия, по желание на печелившия

Наградите ще бъдат изтеглени на 09.11.2020 г. Печелившите участници ще бъдат уведомени по имейл и имената им ще бъдат публикувани тук.

Всеки участник има право да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само една награда за целия период на кампанията.

С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

Коректно попълнените формуляри за участие в тегленето на наградата следва да бъдат изпратени чрез онлайн платформата на Кампанията най-късно до 23:59 часа на 08.11.2020 г. (неделя). Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

Наградите ще бъдат изтеглени на 09.11.2020 г. на случаен принцип в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

Печелившите участници ще бъдат известени за спечелването на награда по електронна поща на посочения от тях във формуляра за участие имейл. Печелившите участници трябва да предоставят данни за доставка. Печеливши участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, губят правото си да получат награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Имената и градът на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg). С потвърждаването, че е запознат с условията на кампанията и изпращането на онлайн формуляра, Участникът заявява и своето съгласие гореспоменатите данни да бъдат публикувани в секцията с печеливши на kaufland.bg.

Наградата се изпраща до печелившия участник с куриерска фирма, за сметка на Организатора, на посочен от печелившия адрес.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трето лице.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара