Надхитри деня и спечели куфар от Queen’s

Краен срок - 26 октомври 2020

За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадения за играта пост от 19.10.2020г. на страницата на Queens Juice.

Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите или снимките, които е публикувал.

С публикуването коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на  България, с изключение на служителите на” Експлора България” ООД  и „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/QueensBG/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/QueensBG/всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

Наградите в играта “#НадхитриДеня с Queen’s” са 1 Queen’s куфар , като победителите са 1 (един). Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специализиран софтуер.

Печелившите участници ще бъдат обявени в пост на Facebook страницата на Queens Juice на 27.10.2020 г.

Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на играта. Наградата се изпраща на посочените от печелившите адреси изцяло за сметка на Организатора.

Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 7 дни от датата на изпращане на личното съобщение към тях или сами не се свържат чрез лично съобщение с Организатора на играта на страницата Queen’s Juice в рамките на 7 дни след обявяване на печелившите.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара