Спечелете пречистватели за въздух Philips AC2729/50


Краен срок - 1 ноември 2020

Продукти, участващи в Промоцията:

Валмарк Плюс Селен 0.100 мг 100 таблетки
Валмарк Плюс Селен 0.100 мг 30 таблетки
Валмарк Плюс Цинк 15 мг 100 таблетки
Валмарк Плюс Цинк 15 мг 30 таблетки
Валмарк Плюс Калмацин Форте 100 таблетки
Валмарк Плюс Калмацин Форте 30 таблетки
Валмарк Плюс Антиоксидант стронг 30 таблетки
Валмарк Плюс Спектрум имунактив 30 таблетки
Валмарк Плюс Мега C 600 мг 30 таблетки
Валмарк Експерт Херба Имуно Рапид 30 таблетки

Териториален обхват на Промоцията: Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти, в които се предлагат Промоционалните продукти, включително онлайн аптеки и дрогерии.

За да участват за получаване нанаграда от Промоцията (Играта), участниците са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и, заедно с отрязък от опаковката на закупения продукт с видимо име на продукта.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

1. Купи един или няколко от участващите продукти Валмарк на обща стойност минимум 6. 50 лв. Необходимо условие е вписаните на ЕДНА касова бележка участващи продукти да са на обща стойност от не по-малко от 6.50 лв.
2. Регистрирай номера от касовата бележка на интернет страницата www.walmark.bg, като попълниш всички задължителни полета в регистрационната форма:
3. При регистрацията участникът трябва:
•          Да въведе:
а/ име и фамилия;
б/ имейл - Участниците се идентифицират чрез имейл адрес, който трябва да е валиден и действащ;
в/ името на закупения продукт/ продукти;
г/ номер на касовата бележка.
•          Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
а/ ще запази касовата бележка и ще предостави копие от нея при спечелване на евентуална награда;
б/ ще запази опаковката на продукта и ще предостави отрязък от нея с ясно видимо име на закупения продукт при спечелване на евентуална награда;
в/ е съгласен с правилата на играта, приема настоящите условия за участие и правилата за поверителност;
в/ желае или не желае да получава имейли с информация на здравни теми или за нови наши продукти

Награди:
- Малка награда – предпазна текстилна маска – по 35 бр седмично или общо 280 броя за периода на Промоцията (Игратa);
- Средна награда – крем за сухи ръце Флекситол – по 30 бр седмично или общо 240 броя за периода на Промоцията (Играта);
- Голяма награда – Philips AC2729/50 пречиствател и овлажнител за въздух 2 в 1. Премахва 99,9% от частици 3нм, Размер на стаята: 30 м² CADR за частици: 250 м3/ч Скорост на овлажняване: 500 мл/ч – общо 8 броя за периода на Промоцията (Играта).

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност нито да променят характеристиките и параметрите им.
Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали са илюстративни.

Печелившите ще бъдат изтегляни всяка седмица в продължение на 8 седмици в рамките на периода на промоцията, на случаен принцип и с помощта на софтуер и в присъствието на нотариус.

Заедно с избора на основните печеливши, ще бъдат избрани и по двама резервни печеливши участници за всяка една награда, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не се яви в посочения срок за получаване на наградата. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

За участие в седмичните тегления e необходимо потребител да регистрира поне 1 касова бележка. Тегленето на печелившите участници се извършва в първия работен ден от всяка седмица в периода на промоцията и се включват участниците, регистрирани до края на деня предхождащ тегленето. Печелившите участници се публикуват до края на деня на тегленето на уебсайта www.walmark.bg/promo

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира номерата на различни касови бележки, които отговарят на условията на Промоцията.

Всяка регистрирана и непечеливша бележка автоматично участва в тегленето за следващата седмица, до края на Промоцията.

Единният идентификатор на всеки участник е реален, уникален и активен email адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ email адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един email адрес.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за своята награда чрез имейл съобщение от ОРГАНИЗАТОРА на регистрирания от тях имейл адрес.

В 5 (пет)-дневен срок след получаването на имейл съобщението, всеки печеливш трябва да отговори на имейла като предостави име, фамилия, телефонен номер, адрес за получаване на наградата и снимка на касовата бележка и закупения продукт. Снимката на касовата бележка трябва да е четлива и да се вижда ясно номерът, с който участникът е регистриран в играта, пълното наименование на закупения продукт и неговата продажна цена. Снимката на опаковката на продукта трябва да е ясна, с видимо пълното наименование на продукта, партиден номер (L) и срок на годност  (EXP). Ако печелившите не предоставят тази информация в 5 (пет)-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Ако е налице някое от посочените в т. 20 предпоставки, Организаторът има право да откаже предоставяне на наградата.

Наградите ще бъдат доставени до всеки печеливш за сметка на ОРГАНИЗАТОРА с куриер Спиди в срок до 10 (десет) работни дни след предоставяне на телефон и адрес за доставка чрез имейл съобщение. Наградите се доставят на един и същ адрес еднократно. В случай, че участникът отсъства или няма лице, което да получи пратката, същите ще бъдат потърсени на предоставения телефонен номер за контакт за допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 (двадесет) работни дни от съответния куриерски клон/офис. Ако в този срок, участникът не получи наградата си, той губи правото си да я получи наградата в следващ момент. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Печелившите участници получават наградите си след представяне за справка на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените Walmark продукти на куриера, заедно с отрязъка от опаковката на закупения продукт с ясно видимо наименование. Задължително условие е името и марката на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка, по ясен и разбираем начин. Като изключение могат да се приемат касови бележки, на които наименованието на закупения продукт е дописано от фармацевта в съответния обект.

Наградите се получават само срещу представен  документ за самоличност и обратна разписка за нейното получаване.. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия и посочи това в приемо-предавателния протокол.

НАГРАДИ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СРЕЩУ УНИЩОЖЕНИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ ПОДПРАВКИ И/ИЛИ НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА, КАКТО И АКО НЕ СЕ ПРЕДСТАВИ ОТ ОПАКОВКАТА ИЛИ ОТРЯЗЪК ОТ ОПАКОВКАТА С ПЪЛНОТО НАИМЕНОВАНИЕ И МАРКА НА ПРОДУКТА! ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА Е ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ОПАКОВКАТА НА ПРОДУКТА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ.

ЛИНК за участие

2 Коментари

  1. Бихте ли поместили списъкът със наградените.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. За съжаление организатора вече е изтрил списъка и няма как да го публикуваме. Според техните думи вече са се свързали с всички печеливши.

      Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара