Спечелете 5 комплекта ученически пособия на стойност по 100 лв.


Краен срок - 18 септември 2020

Дълги месеци бяхме извън играта...

Но сега е време.

Покажи ни как твоето дете се подготвя за първия учебен ден! Качи снимка или видео в любимата си социална медия (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) с хаштаг #ФантастичноЗавръщане и спечели фантастична награда за ученика си!

Петима късметлии ще спечелят по един пълен комплект с ученически пособия на стойност 100 лв.!

Участието не е обвързано с покупка.

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда чрез публикации в социалните мрежи (Facebook, Instagram, TikTok).

В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Фантастико“, рекламните агенции, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

С участието си, а именно чрез публикация в социалните мрежи с хаштаг #ФантастичноЗавръщане, всеки Участник автоматично приема настоящите правила и декларира, че има навършени 18 години. Също така декларира, че има право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра, както и че не е лишен от родителски права или същите не са ограничени.

Всеки участник може да участва само с по един валиден социален профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие. Участниците в играта следва да използват за регистрация и участие в Играта само публично достъпен профил.

За да се включи в Играта, всеки участник трябва да публикува снимка или видео на своето дете, в която и да е от гореспоменатите социални мрежи, като в съдържанието на публикацията се съдържа текст  с хаштаг #ФантастичноЗавръщане.

Описанията на изображенията и видео съдържанието следва да отговорят на действащото българско законодателство, както и на общите условия и правила за публикуване на снимки и коментари  в платформите Facebook, Instagram, и Tik Tok, достъпни на https://bg-bg.facebook.com/help/  https://help.instagram.com, и https://www.tiktok.com/community-guidelines.

Не се позволява в описанието на изображенията и видео съдържанието да бъдат използвани нецензурни фрази и/или изрази, накърняващи марката ФАНТАСТИКО или някое от лицата на веригата.

Всички участници, които публикуват изображения или видео съдържание, които не отговарят на изискванията, посочени в настоящите правила или правилата за използване на платформите Facebook, Instagram и Tik Tok, ще бъдат дисквалифицирани от Играта.

Наградите в Играта се предоставят от Възложителя на играта и са 5 комплекта ученически пособия на стойност по 100 лв. от супермаркети “Фантастико“. Наградите могат да бъдат получени в търговски обект на "Фантастико" в срок до 30.09.2020 г.

Печелившите в Играта ще бъдат 5 като всеки от тях печели по 1 (един) комплект.

Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – томбола, която ще се състои след приключването на Играта в 23.59 ч. на 18.09.2020 г. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook и Instagram профила на Фантастико до 72 часа, след като бъдат изтеглени.

В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, същият си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

Печелившите ще бъдат обявени и на интернет страницата https://www.facebook.com/fantastico.stores/ до 72 часа след тегленето. Печелившите е необходимо да напишат в лично съобщение на Facebook или Instagram страницата на Фантастико, в което да посочат в кой от търговските обекти на Веригата биха искали да получат спечелената награда.

Печелившите получават наградите си в посочения от тях супермаркет от ТВ „Фантастико“, в срок от 10 дни след обявяване на печелившите по реда на предходната точка. Наградите се получават лично от спечелилите участници след легитимирането им с документ за самоличност пред ръководството на съответния търговски обект или чрез упълномощено лице, чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена.

За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни – три имена и ЕГН.

Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще  бъдат платени и декларирани от Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара