Спечелете красив пуловер от новата колекция на DiKa


Краен срок - 13 септември 2020

Инициативата ИГРАЙ & СПЕЧЕЛИ се провежда в периода от 03.09 до 23:59ч. на 13.09.2020г. и е достъпна само по електронен път. Търговецът ще предостави на 10 участника в играта предметна награда-10 пуловера с щампа от колекция Есен-Зима 20/21. Един участник може да получи само една предметна награда.

Участник в играта може да бъде всяко пълнолетно лице. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или ползване на услуга, предлагана от търговеца.

Участието в играта се извършва чрез подаване на заявка за участие на адрес https://dikabg.questionpro.com. В заявката за участие се посочват
    - три имена, телефон за връзка и електронна поща
    - пуловер, за чието спечелване играе /вид, размер/.

Заявката се счита за електронно изявление по чл. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/.

С направената заявка за участие и постъпването на изявлението за участие, подателят на съобщението се счита за регистриран участник в играта. Търговецът не носи отговорност, ако не получи имейла за участие по технически причини включително и ако пощата на търговеца класифицира това съобщение като спам или като съдържащо вирус или опасен софтуер.

От един имейл адрес може да бъде подадена 1 заявка.

Личните данни на участника се обработват и съхраняват само за целта на играта и се унищожават до 6 месеца след нейното провеждане. Личните данни се изискват единствено за индивидуализация на участника и за доставяне на спечелената награда на адреса.

За валидни заявки се считат заявките, постъпили на адреса по т. 3 в рамките на периода по т. 1.

Определянето на печелившите участници ще бъде извършено на 14.09.2020 г.

На случаен принцип от комисия в състав от трима служители на търговеца, ще бъдат изтеглени 10 участника, изпълнили всички условия на играта. Тегленето на печелившите участници ще бъда заснето на видео, което ще се съхранява за срок от 6 месеца след крайния.

Личното име и града, от който са участниците, спечелили награда, ще бъдат обявени на страницата на DiKa в раздел ИГРА на 14.09.2020г.

На всеки участник, спечелил награда, ще бъде изпратено уведомително съобщение до 3 дни от датата на теглене на наградите. Съобщението се изпраща на адреса, от който е подадена заявката. Търговецът не отговаря, ако съобщението не бъде получено от адресата, или ако бъде означено като спам от пощата на адресата или ако поради каквато и да е техническа или друга причина, стояща извън контрола на търговеца, съобщението не достигне до адресата.

Наградата на всеки участник, ще му бъде доставена с куриерска пратка за сметка на търговеца до посочения адрес в България или ще му бъде предадена в магазин на DiKa, посочен от участника. Предаването се извършва с протокол, а служителите на търговеца имат право да направят необходимите справки, за да индивидуализират лицето, на което предават наградата. Търговецът не отговаря за грешен или непълен адрес на доставката, за ненамиране на получателя на адреса, както и за неизвършване на доставката в сроковете за доставка, обявени от куриера.

Всички останали регистрирани участници в играта ще получат имейл с промо код, който им дава право на 10% отстъпка за закупуване на пуловер от моделите, включени в играта. Кодът е валиден от 14.09 до 14.10.2020г. при покупка онлайн или във физическите магазини на търговеца, в които се предлагат стоки с марката DiKa.

Не се допуска замяна на награда срещу паричната й равностойност.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара