Спечелете барбекю Tarrington House и градински люлки от Protecta


Играта е приключила!

Печеливши:
Барбекю печели Атанаска Калашева

Градинска люлка печелят
Теодора Александрова
Денка Динкова
Диана Славова
Радослав Терзийски
Тошка Димитрова


Кампанията се организира и провежда във фирмените магазини на Организатора и в търговски обекти на територията на Република България, които предлагат продукти с марката Protecta.

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служителите на Организатора и на „Хъб Ахед“ ООД, както и членове на семействата на всички, посочени по-горе лица (родители, съпрузи, деца).

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са:

Закупили един или повече  продукти на „Оргахим“ АД с марката Protecta, участващи в кампанията (Раздел 5), и са регистрирали кода от фискалния бон на покупката в регистрационната форма на уеб страницата https://mechta.protecta.bg/promo, попълнили са трите си имена по лична карта, телефон и имейл за обратна връзка, както и са отговорили на анкетата след регистрационна форма. Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове, които не е регистрирал преди това. Участникът трябва да запази фискалния бон, с който е участвал до приключване на тегленията на печеливши участници.

При спечелване на една от наградите от Кампанията участникът трябва да представи касовия бон от покупката, с който е била направена регистрацията. Участникът може да представи сканиран или сниман касов бон по имейл до office@orgachim.bg. При липсващо изрично изписване на продукт Protecta в касовия бон, участникът трябва да запази опаковката на продукта и в случай, че спечели награда  да изпрати и снимка на закупения продукт /или неговата опаковката/ на посочения по-горе имейл.

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право, в случай че бъде изтеглен, да получи наградата съгласно настоящите Общи условия.

С регистрирането на код от фискалния бон в уеб страницата https://mechta.protecta.bg/promo всеки участник декларира, че е запознат с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, а именно от публикуването им в уеб страницата https://mechta.protecta.bg/promo.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните си при регистрация. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на поне един от следните продукти Protecta с минималната стойност на покупката 9.99 лв. с ДДС:

    Protecta 3in1 база за тониране – 1L
    Protecta 3in1 – 500ML и 2.5L
    Protecta 3in1 MATT – 500ML
    Protecta All Metals – 500ML
    Protecta топлоустойчив спрей – 450ML                                                             

Наградите от Кампанията са общо 6, съответно предназначени за шест печеливши:

    1 бр. газово барбекю Tarrington House 4+1 горелки
    5бр. висяща градинска люлка HD 1193

След края на Кампанията на случаен принцип ще бъдат избрани шестима печеливши участници, измежду всички регистрирали се и спазили условията за участие, чрез онлайн софтуер за теглене на награди. Резултатите от тегленето на наградите са окончателни и не подлежат на оспорване на каквото и да е основание.

В томболата участват всички регистрирали фискални бонове от 27.08.2020 г. до 28.09.2020 г. включително.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой фискални бонове, но може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

Списъкът на печелившите участници ще бъде публикуван на уеб страницата https://mechta.protecta.bg/promo до 10 дни след крайния срок на Кампанията.

След изтеглянето на печелившите те ще бъдат уведомени писмено (с имейл), както и с телефонно обаждане на посочените от тях контакти в регистрационната форма.

За да получат наградата си, при осъществена връзка с организатора печелившите участници следва да предоставят данни за доставка – три имена, телефон за контакт и точен адрес.

Наградите се получават само и единствено срещу представен касов бон от покупката, а в случаите на липсващо изрично изписване на продукт Protecta в касовия бон и продукта, съответно неговата опаковка. Датата на фискалния бон/ове, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания. В случай, че някое от условията за получаване на съответните награди не е изпълнено, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия и да го замени с друг, избран на случаен принцип участник.

В случай че със спечелилият награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 10 работни дни от датата на изтеглянето, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на следващ печеливш.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

Организаторът уведомява участниците в играта, че трябва да пазят старателно фискалния бон и да съхранят неговата цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу нечетливи, скъсани или с увредена цялост фискални бонове, както и такива, на които не се разчита задължителния за регистриране код!

След като се установи, че представения фискален бон от печелившия участник е валиден и отговаря на всички изисквания, печелившите ще получат наградите до посочен от тях адрес чрез куриерска фирма и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с печелившия. Разходите за доставка са за сметка на Организатора.

Съгласно чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължимият окончателен данък в размер на 10 % (десет процента) върху стойността на Наградата се удържа и внася от Организатора на Кампанията предоставящ наградата. За целта всеки спечелил трябва да предостави лични данни: трите имена по лична карта и ЕГН, които ще се обработват след писмено съгласие от страна на спечелилия.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

При неприемане на наградата след посещение и опит за връзка от куриера и Организатора (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на спечелената награда.

Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни, непредставил касов бон или неизпълнил някое от другите условия на Кампанията.


Краен срок - 28 септември 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара