Спечелете 20 велосипеда и 200 раници от ЛЕКО

Играта е приключила!

Печеливши: https://20godini.leko.bg/winners/

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са:

Закупили един или повече  продукти на „Оргахим“ АД с марката ЛЕКО, участващи в кампанията (Раздел 5), и са качили на регистрационната форма в уеб страницата https://20godini.leko.bg/promo снимка на касовия бон от покупката, на която е четима цялата информация от него, попълнили са трите си имена по лична карта, телефон и имейл за обратна връзка. Един касов бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бонове, които не е регистрирал преди това. Участникът трябва да запази касовия бон, с който е участвал, до приключване на тегленето на печеливши участници или до момента на предаване на наградата, в случай че той е един от изтеглените печеливши в кампанията.

При липсващо изрично изписване на продукт ЛЕКО в касовия бон от покупката, след регистрация в кампанията участникът трябва да запази опаковката на закупения продукт и в случай че спечели награда, Организаторът си запазва правото да изиска от този участник да представи снимка на съответния продукт /или неговата опаковката/.

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право, в случай че бъде изтеглен, да получи наградата съгласно настоящите Общи условия.

С регистрацията си чрез качване на снимка на касов бон в уеб страницата https://20godini.leko.bg/promo всеки участник декларира, че е запознат с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, https://20godini.leko.bg/promo.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните си при регистрация. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на поне един от следните продукти ЛЕКО:

    Леко боя за влажни помещения – 1L, 2.5L, 4L
    Леко със сребърни йони – 2.5L, 4L, 8.5L, 10L, 15L, 17L
    Леко Интерин – 1L, 2.5L, 4L, 8.5L, 10L, 15L, 17L
    Леко Фасаген – 1L, 2.5L, 4L, 8.5L, 15L
    Леко Цветен интерин – 2.5L (всички цветове)
    Леко база за тониране интериорна – 1L,2L, 4L, 10L, 15L
    Леко база за тониране транспарентна – 1L,2L, 4L, 10L, 15L

Наградите от Кампанията са общо 220, съответно предназначени за 220 печеливши:

    20 бр. велосипед Ultra Tonus 26’’, от които 15 бр. цвят бял и 5 бр. цвят червен
    200 бр. сини раници, 45x32x14 см

След края на Кампанията на случаен принцип ще бъдат избрани 220 печеливши участници, измежду всички регистрирали се и спазили условията за участие, чрез онлайн софтуер за теглене на награди. Резултатите от тегленето на наградите са окончателни и не подлежат на оспорване на каквото и да е основание.

В томболата участват всички регистрирали касови бонове от 29.09.2020 г. до 15.11.2020 г. включително.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бонове, но може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

След края срок на Кампанията списъкът на печелившите участници ще бъде публикуван на уеб страницата https://20godini.leko.bg/promo до 18:00 ч. на 18.11.2020 г.

След изтеглянето на печелившите те ще бъдат уведомени писмено (с имейл) на посочените от тях контакти в регистрационната форма.

За да получат наградата си, при осъществена връзка с организатора печелившите участници следва да предоставят данни за доставка – три имена, телефон за контакт и точен адрес.

В случаите на печеливши участници, при които липсва изрично изписване на продукт ЛЕКО в регистрирания касов бон, наградите се получават срещу допълнително представена снимка на продукта ЛЕКО или неговата опаковка. Датата на касовия бон/ове, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания.

Участниците в кампанията трябва да пазят старателно касовия бон и да съхранят неговата цялост и четливост. Награди няма да бъдат предоставяни срещу качени при регистрация снимки на нечетливи, скъсани или с увредена цялост касови бонове!

В случай, че някое от условията за получаване на съответните награди не е изпълнено, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия и да го замени с друг, избран на случаен принцип участник.

В случай че със спечелилия награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 10 работни дни от датата на изтеглянето, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на следващ печеливш.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

Печелившите участници ще получат наградите си до посочен от тях адрес чрез куриерска фирма и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с печелившия. Разходите за доставка са за сметка на Организатора.

Съгласно чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължимият окончателен данък в размер на 10 % (десет процента) върху стойността на наградата Велосипед Ultra Tonus се удържа и внася от Организатора на Кампанията предоставящ наградата. За целта всеки спечелил награда Велосипед Ultra Tonus трябва да предостави лични данни: трите имена по лична карта и ЕГН, които ще се обработват след писмено съгласие от страна на спечелилия.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни, или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

При неприемане на наградата след посещение и опит за връзка от куриера и Организатора (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на спечелената награда.

Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни или неизпълнил някое от другите условия на Кампанията.

Краен срок - 15 ноември 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара